Lekia AB - Sveriges största leksakskedja - väljer Jeeves ERP

Med närmare 140 enskilda leksaksbutiker i Sverige och Norge, är Lekia Sveriges största leksakskedja. Lekia är också en av de största grossisterna inom lek och baby i Skandinavien. Utöver försäljning i de fysiska leksaksbutikerna, sker även försäljningen via e-handel på www.lekia.se.

Lekia genomgår just nu en kraftig expansion och den främsta tillväxtmarknaden är Norge, där man de närmsta åren kommer att utöka antalet butiker markant. Det är bland annat Lekias expansiva tillväxt i Norge som har lett fram till behovet av ett nytt affärssystem. Detta i kombintaion med att man vuxit ur det centralt använda systemstödet, föranledde upphandling av en ny ERP-lösning under hösten 2017. 

Det var viktigt för oss att hitta en lösning som stöttar vår tillväxt, ett system att växa med - och med bra möjligheter till automatisering” - säger Joakim Twete, IT-ansvarig på Lekia AB. ”Att vi valde Jeeves beror till stor del på systemets breda funktionalitet, att det enkelt går att anpassa samt funktionalitet kring ICT, leverantörsportal och EasyWMS. En fördel för oss är också att Jeeves körs på en Microsoftplattform - vilket känns tryggt, eftersom vi har stor kompetens av det inom företaget”, avslutar Joakim.

Med Jeeves lösning får Lekia ett flexibelt affärssystem med heltäckande funktionalitet och stöd för ekonomi, logistik och Intercompany Transaction (ICT). Något som säkrar framtida expansion och utmaningar. Implementationen omfattar även en leverantörsportal och en kundportal, där Lekias butiker kommer att lägga order och sköta sina köp både ifrån Lekias eget sortiment och externa leverantörer. Kund och Leverantörsportal levereras ifrån GUNG.