Barnen - vår framtid

Som fadderföretag 2018 är Jeeves med för att stödja Barns rättigheter och flickors lika villkor. Organisationen Plan International, som utgår från FN:s barnkonvention, verkar i mer än 75 länder för att skapa trygghet runt om i världen. Visionen är att alla länder ska se till barnens bästa. Fler barn ska ha möjlighet till skolgång och sjukvård. Ingen ska behöva oroa sig för att bli slagen eller utsatt för våld.

Vi kan inte göra allt, men tillsammans har vi chans att bidra till en mer rättvis värld – för alla. Vi på Jeeves vill vara med. Vill du?

Jeeves värdeord>>

Här kan ni läsa mer om Plan International >>