Konkurrensen inom Affärssystem leder till utslagning

Christina Skogster Stange, VD på Jeeves kommenterar en artikel nyligen publicerad av Jonas Andersson på Herbert Nathan & Co: ”Konkurrensen inom Affärssystem leder till utslagning”

Hur digitalisering och ökat förändringstryck påverkar kostnader och värde för olika ERP-System

”Jonas Andersson på Herbert Nathan & Co skriver i en artikel att konkurrensen på affärssystemsmarknaden i Sverige hårdnat då flera nya spelare tillkommit till en redan tidigare konkurrensutsatt marknad. Som en konsekvens av detta spår Jonas att många spelare kommer att slås ut under de kommande åren.

Så vad är det som gör att vi på Jeeves fortsätter att behålla vår starka ställning inom midmarketsegmentet? Vi fortsätter att öka investeringarna för att ligga i framkant tekniskt och vi inser styrkan i och vikten av att bygga vidare på vår idé om det anpassningsbara affärssystemet. Vi fortsätter växa tack vare flera nya kunder under föregående år och ett stort antal nya konsulter. Ingen vet vad framtiden innehåller: det enda vi kan säga med säkerhet är att förändringarna kommer att ske i en snabbare takt än tidigare. ”Förändring och flexibilitet är nyckeln till fortsatt konkurrenskraft” skriver Radar i en ny rapport på temat ”Vikten av att välja rätt affärssystem”, och aldrig har det väl varit mer sant."

Läs artikeln i sin helhet här.