IT-branschen har långt kvar till jämställdhet

IT-branschen har långt kvar inom jämställdhet och till att bli en jämställd bransch enligt en artikel i Computer Sweden.

Christina Skogster Stange, VD på Jeeves, kommenterar:

"Jag håller med om att en del av förklaringen ligger i en felaktig och förutfattad bild av vad IT och digitalisering innebär, en bild som kanske inte lockar kvinnor.  Att arbeta i IT branschen är så otroligt mångfacetterat, det innefattar affärsutveckling, problemlösning och att arbeta med människor! På Jeeves ser vi olikheter som en styrka och tillgång och strävar efter det när vi rekryterar, och har nu 39% kvinnor hos oss. I ledningsgruppen har vi en jämn fördelning mellan kvinnor och män, med en liten övervikt av kvinnor till och med. "

Läs hela artikeln här.

Läs mer om ledningsgruppen här