Jeeves växlar upp med en utökad partnerkanal

Bilden visar ett par som klättrar på en bergssida och symbolerar Jeeves ambition att ta in partners

Jeeves har beslutat att utöka sitt partnernätverk för att möta den ökade efterfrågan både från befintliga och nya kunder. Denna gång på hemmamarknaden Sverige. Med hjälp av partners vill Jeeves bygga upp en starkare community kring den egna produkten Jeeves ERP och i ett första steg utöka med partners som vill bidra i tjänsteleveransen hos kunderna, både nya och gamla.  

Hög efterfrågan bakom beslut

- Anledningen till att vi utökar antalet partners är för att vi ser en fortsatt hög efterfrågan från våra befintliga kunder och vår nyförsäljning går bra. Dessutom vill allt fler av våra kunder dra nytta av våra hybrida tjänster, eller helt flytta sitt Jeeves ERP till molnet. Vi kan tillgodose alla dessa behov på ett bättre sätt genom att inkludera partners. Över tid ser vi även att vi kommer närmare våra kunder då vi och våra partners finns på flera ställen rent geografiskt. Vi ser även ökade möjligheter att växa på våra nordiska marknader med hjälp av en mer offensiv partnerstrategi och ett större community, förklarar Mikael Brodin, Partneransvarig hos Jeeves.

- Att utöka antalet partners är ett strategiskt viktigt beslut för oss, speciellt då vi under några år arbetat utan partners på den svenska marknaden. Det vi gör nu är att fördjupa några pågående dialoger med intressanta kandidater, i förlängningen hoppas vi att det kommer leda till flera ömsesidiga samarbeten, fortsätter Mikael.

Ger kunderna ökad valmöjlighet

Mikael Brodin menar att det här till en början inte påverkar Jeeves befintliga kunder men att det på sikt innebär att kunderna får fler valmöjligheter och stärker produkten över tid.

- Jag hoppas att våra befintliga kunder kommer se positivt på den här förändringen och känner förtroende för oss som leverantör. I förlängningen kommer det innebära att våra kunder får fler valmöjligheter och fler som är certifierade på Jeeves ERP att välja mellan. Jag ser även möjligheten till ökad specialisering inom våra vertikaler, säger Mikael.

Utökning av egna anställda parallellt

Parallellt med den utökade partnerkanalen jobbar Jeeves även med att utöka den egna kundleveransen.

- Jeeves har en jättefin konsultverksamhet och det kommer vi fortsätta ha. Det som sker är att vi blir fler som jobbar med vår produkt, vilket kanske också ger fler kollegor inom den community som vi skapar. Vi ser ett behov av fler människor i våra egna kundleveranser så den kommer också utökas. Jag ser även positivt på att de flesta av våra anställda kommer komma i kontakt med våra partners på olika sätt vilket jag tror är bra för alla.

Möjliga samarbeten redan till sommaren

- Beslutet att ta in partners är taget så nu jobbar vi så snabbt vi kan med att få in intressanta partners i vårt nätverk. Vi hoppas att vi relativt snart kan hitta möjliga samarbeten. Har vi tur har vi partneravtal signerade redan innan sommaren men sedan återstår onboarding kring hur vi ska jobba tillsammans, att sätta upp rutiner, utbilda och certifiera partnern i Jeeves ERP. Förhoppningsvis kan våra nya partners agera och leverera under hösten, berättar Mikael.

Kunskapsutbyte viktigt

- Våra partners kommer representera oss och vår produkt så vi vill vara aktiva i att hålla god kvalité i leveransen till våra kunder. För att kunna göra det har vi tagit fram ett certifieringsprogram och även löpande fortbildning då produkten uppdateras fyra gånger per år. Kundernas behov förändras även så det är viktigt att konsulterna hos våra partners kontinuerligt fördjupar sina kunskaper, säger Mikael.

Vill du bli partner till oss?

Ta kontakt med Mikael Brodin så kan ni presentera er för varandra och se om det finns möjlighet att skapa gemensamma mål kring partnerskap.