AI, AR, och VR – hur applicerar man dessa i sin verksamhet?

Digital safari var en av höjdpunkterna vid Jeeves eXperience – aktuell teknik presenterades av specialister, och deltagarna fick tillfälle att klämma och känna.

– Det är viktigt att kunna navigera nya teknologier, för att få ut effekten av det man utvecklar. Det är annars lätt hänt att projekt hamnar i byrålådan för att man inte vet hur man ska få in det i verksamheten, sa Tomas Bendz på Time Traveller, som arrangerade den digitala safarin.

Fem stationer hade satts upp i lokalen för deltagarna att utforska. Teknikerna som presenterades var augmented reality, virtual reality, artificiell intelligens och DNA-tester. Dessutom var Tekniska muséet på plats för att diskutera etiska dilemman drivna av teknikutvecklingen.

DNA-tester drog storpublik

Efter att arrangören Tomas Bendz berättat om sin egen livsstilsförändring efter ett DNA-test, samlades en stor del av publiken nyfiket runt DNA-stationen. Där förklarade två experter från organisationen Topsa.nu hur ett DNA-test kan hjälpa oss att förstå oss själva.

– Jag kan få insikter i hur min kropp fungerar och jag kan förhålla mig till den på ett nytt sätt, sa Jessica Eidemo.

Som exempel nämnde hon bland annat kunskap om kroppens alkoholkänslighet, koffeinkänslighet och förmåga att ta upp vitaminer.

– Jag kan få data på hur kroppen är uppbyggd, och anpassa livet utifrån hur mina byggstenar ser ut, förklarade Jessica Eidemo.

Augmented reality vid försäljning av komplexa produkter

Augmented reality eller AR har blivit känt genom spel som Pokémon Go, där mobilen lägger ett virtuellt lager ovanpå det vi ser – och skapar en förstärkt verklighet. På den Digitala safarin gav Fredrik Frank från Vobling exempel på hur AR kan användas affärsmässigt.

En av Voblings kunder är underleverantör till bilindustrin och använder AR för att visa upp komplexa produkter för kunderna. Fredrik Frank demonstrerade med en Ipad hur en 3D-bild av produkten kan till synes placeras på bordet framför kunden.

Han demonstrerade också applikationer som förändrar det fysiska bordets egenskaper – så att det visas i olika färger och konfigurationer.

Virtual reality för övning och utbildning

Vobling demonstrerade även virtual reality, VR – bland annat en utbildningsfilm som utvecklats i samarbete med SJ. Deltagarna fick sätta på sig VR-glasögon och genomföra säkerhetsövningar i den virtuella tågmiljön.

Men också inom industrin skapar tekniken fördelar.

– Inom industrin finns otillgängliga fabriksmiljöer som måste vara up and running 24/7, vilket gör det svårt att träna på maskinerna. Med VR kan du gå in och öva praktiska moment när som helst utan att avbryta produktionen, sa Pontus Lindgren från Vobling.

Artificiell intelligens i industrin

På temat artificiell intelligens, AI, i industrin berättade Robert Lindegren från Unibap om en svensk kund som använder AI för kvalitetskontroll. Statiska kameror levererar information, och AI-systemet gör bedömningar av eventuella skador.

– Man tränar in kunskapen i systemet i flera steg, berättade Robert Lindegren.

En av styrkorna med systemet är hanteringen av reklamationer.

– Får du en reklamation efter ett halvår och du har manuell kvalitetskontroll kan du inte gå tillbaka och fråga personen som stod vid bandet varför den släppte igenom produkten. Men med AI kan man spåra det digitalt och se hur systemet har bedömt. Har det synts en skada eller inte? sa Robert Lindegren.

Etiska dilemman ökar i takt med utvecklingen

På plats på Jeeves eXperience var också Tekniska muséet som lät deltagarna diskutera slumpvis utvalda etiska frågor. En av frågorna utgick ifrån att man har förlorat ett ben i en olycka. Publiken ställdes inför ett val: det finns en kraftfull, högteknologisk protes tillgänglig. Med den skulle du kunna springa supersnabbt. Men för att använda den måste du även amputera ditt andra ben, och skaffa två proteser. Tackar du ja?

Efter en stunds tankepaus svarade en av deltagarna:

– Aldrig!

– Jag är glad för det ben jag har kvar, sa en annan.

Arrangören Tomas Bendz förklarade att den etiska diskussionen är viktig att föra.

– Den teknologiska utvecklingen går fort och man ska vara medveten om att de etiska frågeställningarna kommer med på köpet. Vi kommer snart att se en rad etiska utmaningar som vi behöver hantera, sa Tomas Bendz.

Digital Safari Time Traveller

Bildkälla: Time Traveller