Jeeves möter studenter på Lunds Universitet och högskolan i Halmstad

Som en del av Jeeves samarbete med universitet och högskolor i Sverige höll Daniel Göhlin, General Manager, under veckan föreläsningar i Lund och Halmstad. I Lund fick ett 30-tal studerande på det internationella masterprogrammet i Supply Chain en inblick i vilken roll affärssystemet spelar för svenska företag och vilka utmaningar som behöver tacklas.

Föreläsningen för studenterna på Halmstads affärssystemsprogram hade sin tonvikt vid att beskriva innebörden av verksamhetsutveckling och vikten av att ha ett affärssystem som tillåter innovation, förändring och ständiga förbättringar. De 70 studenterna som lyssnade fick även en demonstration av affärsprocesser som kan effektiviseras vid internationell expansion samt höra om hur några av våra Jeeveskunder löst dessa utmaningar.

Jeeves samarbete med Högskolor och universitet i Sverige är en viktig del av verksamhetsstrategin. De studerande är framtidens affärssystemskonsulter och flera av de medarbetare som rekryterats till företaget under året kommer direkt från universitetsvärlden. Jeeves erbjuder därför förutom gästföreläsningar både trainee och praktikplatser. Har du frågor eller idéer kring vårt samarbete med högskolorna eller våra trainee- och praktikplatser är du varmt välkommen att kontakta info@jeeves.se.