Hur mindre metalltillverkare kan utnyttja de senaste trenderna inom kvalitetsstyrning

Abas Roadshow 2024

Kvalitet är verkligen en mycket viktig fråga för alla metalltillverkare, och de flesta använder redan kvalitetsstyrningsprogram, ofta anslutet till enheter för att styra utrustning (CNC) och/eller som en del av ett system för tillverkningsexekvering (MES). Den primära funktionen hos sådana system är att möjliggöra statistisk processtyrning genom insamling av data och att generera styrdiagram som visar mätvärden jämfört med specifikationsgränser, så att användaren kan identifiera både slumpmässiga fel och oönskade trender. Poängen är att hålla utrustningen "under kontroll" och producera delar som ligger inom gränsvärdena.

Hur utnyttjar stora företag kvalitetsstyrningssystem?

Ny teknik förbättrar funktionen och egenskaperna hos kvalitetsstyrningssystem på två olika sätt. Att lägga till extra sensorer för att mäta fler parametrar mer exakt förbättrar ”synförmågan” för dessa kvalitetssystem, vilket gör att de kan övervaka prestanda och resultat mer noggrant. Fel och trender upptäcks tidigare, så justeringar kan göras tidigare vilket ytterligare förhindrar att undermåliga delar tillverkas. 

För det andra finns det fler möjligheter att automatisera kvalitetsstyrningen. Ny utrustning och nya styrenheter kan vara försedda med en sådan kvalitetsstyrningsfunktion där det går att införa justeringar omedelbart och automatiskt, och operatören får meddelande om att rättningen har gjorts snarare än han blir ombedd att göra den. Detta kan göras både snabbare och mer exakt än manuell justering.

Det är uppenbart att förbättrad övervakning genererar data som kan användas vid analys för att stödja förutsägbart underhåll, ge färre utrustningshaverier, förlänga drifttiden samt garantera tidplanernas integritet.

Hur kan mindre företag dra nytta av förbättrad kvalitetsstyrning?

Utvecklarna av dina befintliga kvalitetssystem arbetar med största sannolikhet med förbättrade versioner som stödjer den expansion och de funktioner som har beskrivits ovan. Håll dina system uppdaterade med alla nya utgåvor och versioner. Ta reda på vilka ytterligare funktioner som finns att tillgå. Att förbättra ditt befintliga system är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att höja funktionsnivån.

När du pratar med din systemleverantör ska du ta reda på de valmöjligheter som finns för att lägga till sensorer som kan ge mer information om produktionstakter/cykeltider, kvalitetsmätningar, miljöförhållanden och mycket mer. IIoT-sensorer är förvånansvärt överkomliga i pris nuförtiden. Din systemleverantör kan förmodligen tillhandahålla dessa sensorer eller åtminstone informera om vilka som fungerar ihop med ditt system och var de kan anskaffas.

Hur kan ERP vara till hjälp för bättre kvalitetsstyrning?

Många ERP-utvecklare utökar sina system så att de stödjer arbetet på fabriksgolvet, inklusive förbättrade applikationer för kvalitetsstyrning. Om ditt valda MES-system kommer från en annan leverantör, kan du försöka hitta sätt att integrera kvalitetsinformation i ditt ERP-system. På så sätt kan det hålla mer kompletta registeroch korrekta scheman baserat på faktiska prestanda, underhåll av utrustning och förväntad kvalitet.