Hur du använder innovation som medel för framgång

För att hänga med i en föränderlig värld krävs innovation i alla delar av verksamheten. Men hur åstadkommer man det? Christian Schreil, produktchef på Jeeves, pratade vid Jeeves Industry eXperience om hur organisationer kan arbeta med innovation. Han lyfte fram fem bitar som behöver finnas på plats – för att innovationen ska bli ett medel för framgång.  

Ha en tydlig vision

Ordet innovation kan få många att känna sig förvirrade och osäkra. Det är helt naturligt – innovation handlar om att utforska okänd mark.

– För att hantera den osäkerheten behövs en tydlig målbild för innovationen. En vision, säger Christian Schreil.

En tydlig vision ger betydelse åt varför något ska göras, och en bild av vart resan ska leda. Dessutom ger den ledtrådar om hur detta ska åstadkommas.

Christian Schreil lyfter fram Volvos vision som exempel: att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.

– En vision ska svara på frågan: Vilket problem ska vi lösa?  

Koppla innovationen till strategin

Att innovera är att ta risker. Och utan en koppling till strategin blir det svårt att mäta vilket värde innovationen skapar.

De flesta företag har inte brist på idéer, tvärtom – det finns mycket kreativitet och förmåga in en verksamhet, resonerar Christian Schreil.

– Utmaningen ligger i att försöka förstå vilken innovation som driver ett bolags utveckling framåt, och hur det skapar resultat.

När man kopplar innovationen till strategin tydliggörs hur innovationen svarar upp mot verksamhetens mål.

– Det blir också tydligt att innovationen är helt avgörande för strategin, säger Christian Schreil.  

Gör det enkelt att vara innovativ

Komplexa processer äter mycket tid och energi från organisationen, och gör det svårt att vara kreativ och innovativ. När organisationen slår fast att innovation är nödvändig för fortsatt framgång, blir en förenkling av processer därför en konsekvens.

­– Om processerna hindrar ett innovativt klimat behöver de förändras. Det måste finnas tid för personalen att utforska okända områden, säger Christian Schreil.  

Validera innovationen

Innovation handlar både om detaljer och helhet, och det är lätt att bli förvirrad i innovationsprocessen. I värsta fall kan detta resultera i innovationer som inte är relevanta, eller som de användarna inte upplever fungerar.

– Innovation är dyrt, även med rätt resultat och riktning. Det gör det viktigt att validera både internt och externt vad man ska satsa på, säger Christian Schreil.

Han rekommenderar att förändringar genomförs i många små etapper, istället för i ett enda slag.

– En anledning är att människor är rädda för stora förändringar men har lite enklare att hantera små. En annan är att innovation har stor risk att misslyckas. Tar man många små steg framåt ökar chansen att lyckas. Om du eftersträvar att bli 1 procent bättre varje vecka blir du 66 procent bättre på ett år. Tänk vilken inverkan det får! säger Christian Schreil.  

Inkludera alla

Den viktigaste komponenten i innovation är människor – det är de som får innovation att hända. För att innovationen ska sätta sig i företagskulturen behöver innovationen förstärkas och belönas. Dessutom behöver personalen känna att det finns en tillit och tro på deras förmåga att innovera. En viktig nyckel är att inkludera alla.

– Om innovation ska bli en naturlig del av organisationen måste personalen få ansvaret och privilegiet att driva innovationen framåt. Det ska inte finnas bara på en särskild innovationsavdelning – då blir innovation ett privilegium för några få, säger Christian Christian Schreil.

Dessutom riskerar innovation att bli ”någon annans jobb” om inte alla får ägarskap och ansvar.

– När ni bygger in innovationen i varje fiber i er organisation, och gör alla delaktiga, då får ni en katapulteffekt, säger Christian Schreil.

Innovation är ryggraden till framgång – och genom att arbeta med dessa fem punkter kan företag säkerställa att innovationen blir en del av kulturen.

– Det behöver inte vara så omfattande som många tror. Framgången ligger ofta i små förändringar som byggs upp över tid, säger Christian Schreil.  

Christian Schreil Jeeves Industry eXperience