The future of Jeeves ERP

Vad krävs av Jeeves i framtiden?

Vid Jeeves Industry eXperience i Stockholm presenterade Jeeves Product Director, Alfred Gerum, utvecklingen av teknik och samhälle – och gick igenom 5 trender som påverkar Jeeves framtid.

Cloud

Att molnet är framtiden råder inget tvivel om – men frågan är hur övergången ska göras. Många företag har haft strategin att lyfta in programvaran i molnet och sedan blunda och köra – med varierat resultat.

– Vi har ingen anledning att göra på det sättet, konstaterade Alfred Gerum.

Han förklarade att Jeeves avsikt är att genomföra resan till ett fullödigt molnssystem stegvis.

Jeeves finns idag både som installerad version och som molntjänst. Nya tjänster kommer att skapas i molnet – men de kommer att kunna köras från en installerad version av Jeeves version 6.

– Det blir en hybrid. Vi går över till molnet när våra kunder är redo för det, sa Alfred Gerum.

Disruptioner

Vad är skillnaden mellan innovation och disruption? frågade sig Alfred Gerum, och gav snabbt svaret: – Innovation är att göra samma sak fast lite bättre. Disruption, å andra sidan, är nya saker som gör gamla saker onödiga. Ofta blir det en process där bolag med mindre budget mindre resurser kör om större bolag.

När man pratar om disruption tänker många att ”det där är inte möjligt i min industri”. – Men så har folk tänkt förr, påpekade Alfred Gerum.

Han illustrerade sin poäng med isindustrin som exempel. Förr i tiden såldes is som brutits upp ur sjöar vintertid, och branschen var endast verksam under den kalla årstiden.

Sedan skedde utvecklingen till kyllager, som gjorde det möjligt att lagra och sälja is på sommaren. Och idag har vi alla is hemma i frysen.

Ingen av dessa uppfinningar har uppstått i branschen, den har kommit utifrån.

– Disruption kommer inte inifrån branschen – den kommer utifrån. Och den kommer när man minst anar det. Inom Jeeves är vi inställda på att vissa saker kommer vi att göra helt annorlunda i framtiden. Man måste tänka om för att hänga med, sa Alfred Gerum.

Generation Z

Nästa generation som ska ut i arbetslivet kallas generation Z. De är födda mellan 1997 och 2010, är uppfostrade av generation X och har vuxit upp under lågkonjunktur.

De känner inte till ett liv utan mobiler: 40 procent uppger att de är beroende av sina smartphones. Och 70% tittar på Youtube mer än två timmar per dag.

– Det här är en ny typ av människa som vi ska anställda in i bolagen. Generation Z tenderar att vara pragmatiska, de förväntar sig att få jobba hårt och är beredda att flytta. Men de vill bara jobba med varumärken som känns äkta, sa Alfred Gerum.

När denna grupp anställda kommer ut i arbetslivet ställer det nya krav på Jeeves.

– Vi måste sikta på att vara relevanta. Ska vi jobba med en generation av människor som flyttar runt och jobbar med varumärken som är äkta, då måste relevans vara det mest viktiga.

Fysiska produkter blir digitala

Sättet som vi säljer fysiska produkter på är under förändring. Fysiska produkter blir digitala – och säljs som tjänster.

Alfred Gerum lyfte fram kullagerbolaget SKF som exempel. De levererar idag en iPad tillsammans med sina kullager. Sensorer i kullagren mäter temperaturer och vibrationer, för att säkerställa att viktiga reservdelar beställs automatiskt, i god tid innan ett kullager går sönder.

– SKF tar betalt för att du inte får driftstopp, konstaterade Alfred Gerum.

Ett annat exempel är Sandvik, som vill ta betalt per ton jord som man borrar ut – istället för att sälja verktygen och borren.

­– Detta är helt nya koncept, och en utveckling som vi följer med spänning på Jeeves. Vi bygger koncept runt detta, så att ni ska kunna göra de här omställningarna i era bolag.

Artificiell intelligens

En egenskap som är utmärkande för AI är att den är helt respektlös mot processer. Det beror på att AI inte tänker linjärt, förklarade Alfred Gerum och visade upp ett experiment för publiken, där en människa tävlar mot en AI i ett dataspel.

Filmen visar hur AI:n snabbt hittar ett hack i spelet, och upprepar samma loop gång på gång för att få maximalt antal poäng.

– Den får mer poäng, men vitsen med att spela spelet försvann på vägen. Och det är detta vi måste hjälpa AI:n med. Det är vårt ansvar att ställa om AI:n till att göra vettiga saker, sa Alfred Gerum.

En konsekvens av detta ansvar är att CIO:ns roll förändras.

CIO:er behöver bli skickliga på ledarskap och kommunikation för att kunna förklara teknik på ett språk som ledningen förstår.

– Ni CIO:er måste lära er att att tillföra värde på sista raden till C-nivå och ägare. Gör ni inte det kommer ni inte att vara kvar.

Effektivitet – och nyfikenhet

Alfred Gerum avslutade med att förklara att effektivitet är ledordet för Jeeves: systemet ska bli effektivare med varje version.

– Och vi kommer att vara intresserade av varje ny teknologi som kommer. Precis som ni är. Framtidens Jeeves utvecklas av oss tillsammans – alla vi som är anställda på Jeeves, och alla kunder.

The future of Jeeves ERP