Uppsatsen om gröna molntjänster tog Felicia och Oliver hela vägen till Jeeves stipendiet

Ingela Lidström June 2023

Jeeves har sedan flera år ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och varje år delar vi ut Jeeves stipendiet för bästa kandidatuppsats som anses bidra med ny kunskap inom affärssystemområdet. I år säger vi grattis till Felicia Luthman och Oliver Fogelqvist som  vann med sin uppsats ”Gröna molntjänster – en kvalitativ studie om vilka hållbarhetsaspekter verksamheter kan kravställa mot molntjänstleverantörer”.

Grattis Felicia och Oliver, berätta – vad handlar er uppsats om? 

- Vår uppsats fokuserar på ekologiska hållbarhetsaspekter som kan kravställas av verksamheter mot molntjänstleverantörer. Vi undersöker vilka miljömässiga faktorer och kriterier som är relevanta vid val av molntjänstleverantörer och hur dessa kan påverka verksamheternas ekologiska hållbarhetsarbete. Vi skriver även om hur molntjänstleverantörer kan bidra till ekologisk hållbarhet genom miljövänliga alternativ och genom att vara mer transparenta kring sin miljöpåverkan, säger Felicia. 

- Syftet med uppsatsen är att öka medvetenheten om vikten av ekologisk hållbarhet inom molntjänstbranschen och att ge verksamheter vägledning i att göra hållbara val av molntjänster, fortsätter Oliver.