Demokratiserade system och företag är framtidens innovation

Dagens snabba utvecklingstakt gör att allt fler springer. Men, springer vart? Innovation, buzzwords och ny teknik får oss lätt ur balans och vi tappar fokus på vad som verkligen är viktigt för oss. Framtidens viktigaste utmaning kan därför vara allt det ERP står för: Att effektivisera utifrån vår kärnverksamhet och våra grundläggande processer. ”Här måste både ERP-leverantörer och företagsledning ta ett betydligt större ansvar, jag tror att demokratisering är en lösning” berättar Alfred Gerum, Product Director på Jeeves Information Systems.

”Är ERP dött, nu igen?”

Att AI har revolutionerat vårt arbetssätt och kommer göra i framtiden, det är det ingen tvekan om. Men faktum är att det inte kommer att fungera utan ett bra ERP.

Så nej ERP är inte dött, men många gör sitt allra bästa för att döda sina ERP-system. Man satsar helt enkelt bara på nya tekniska lösningar och glömmer bort att utveckla sina viktigaste kärnvärden. ”Tänk om du kunde göra det du redan gör, fast dubbelt så fort?” Inom ERP finns en enorm kapacitet inom digitalisering, menar Christian Schreil, Produktchef på Jeeves.

Därför är det upp till systemleverantörerna, att demokratisera sina ERP-system, att få fler att kunna nyttja kraften av det. Många bygger idag sina system för komplexa, mest för att de älskar sina system så mycket. De glömmer att tänka utifrån de som inte kan.”Hade vi utgått från fler tydliga usercases och sett till att fler nyttjat ERP-superkraften. Då hade ERP blivit den nya trenden”, menar Alfred.

Ett ERP kan göra så många arbetsuppgifter effektivare och enklare. Hade fler inom organisationer haft ERP-kunskap och kunnat förenkla sina egna uppgifter, då hade bolag världen över sparat enorma summor. 

”Det är just därför vi måste tillgängliggöra systemen för fler. Att få in det mobila inom ERP är ett steg, nästa steg är att det inte ska krävas att vara superuser för att kunna förbättra sin egen arbetsuppgift”, berättar Christian Schreil.

Demokratisera dig till framgång

Men, självklart krävs det mer än ett ERP för att få fram innovation, allt handlar om människorna som genomför det. Här har ledningen ett stort ansvar, som inte får glömma att även om det är de som sätter spelplanen, är det organisationen som genomför all innovation.

Så, hur ska man tänka för att få en innovativ organisation? Ett fenomen som vi ofta ser idag är punktinsatser med innovationsexperter. Det här är ett Quickfixtänk som är totalt innovationsdödande och skapar klyftor. ”Innovation ska vara horisontellt, inkluderande och är något man måste ge hela bolaget”, säger Alfred. Att få med alla på tåget kan innebära att anordna hackaton, skapa forum men kanske främst av allt att decentralisera ledarskapet och lita på individerna.

En annan fiende till innovation inom organisationer är komplexitet ”Om människor inte förstår processen kommer du inte lyckas”, menar Alfred. Samma sak gäller om du vill för mycket, då kommer antagligen ingenting bli som du vill ”Välj ut en sak du vill göra … och gör det bra”, avslutar Alfred.

Du kanske också är intresserad av: 

Hur ditt ERP-system påverkar kostnaden för er digitalisering