Därför finns ERP kvar men inte viktelefonen

Vi har studerat historien från den industriella revolutionen fram till dagens informationssamhälle och kan konstatera en sak: konstant förändring är en del av affärsverksamhet och förändringstakten ökar. De senaste 20–25 åren har vi sett flera stora fenomen växa fram: internet, molnet, mobilitet och maskininlärning, för att bara nämna några. Visst är det häpnadsväckande att dina barns PlayStation-konsol därhemma är mer kraftfull än militärens superdatorer som kostade miljontals dollar år 1996?

Vi ser att den digitala revolutionen nu lett oss vidare in till den fjärde industriella revolutionen. Vi måste ställa oss frågan: kan vi anpassa oss tillräckligt snabbt?

Affärssystemet spelar en nyckelroll

Trots alla förändringar finns ERP-programvaran kvar. Under den tid som en företagare har bytt från handdator till viktelefon till Iphone-modell efter Iphone-modell har samma person förmodligen haft ett och samma ERP-system. Vad beror egentligen det på?

En av anledningarna är att ERP är en så viktig del av ett företag. Där finns företagets data, och där finns även verktyg som är viktiga för företagets olika funktioner och åtgärder. Det är också där det finns information som används vid beslutsfattande – från fabriksgolvet till styrelserummet. Det är svårt att ta bort och byta ut systemet. I genomsnitt använder ett företag sitt ERP-system i över 11 år , och det är vanligt att över 10 procent av företagets it-budget används till ERP. Eftersom många företag är så pass beroende av sina ERP-system väljer många att hellre anpassa eller uppgradera systemet än att byta ut det helt.

En annan anledning till att så många äldre ERP-system fortfarande används är att utvecklarna fortsätter att vidareutveckla dem. Lojala användare som ser till att underhålla sina system har nytta av de ständigt nya funktionerna, teknikerna och möjligheterna som gör att deras gamla system ändå fungerar under lång tid.

Framtidens teknik

Det är ofrånkomligt att framtiden för ERP (och för alla branscher som använder ERP) hänger ihop med den tekniska utvecklingen. Marco Annunziata är chefsekonom på GE, och hans jobb är att förutse framtiden för industriföretag . I sina föreläsningar och texter beskriver han en värld där personalen arbetar på ett intelligent fabriksgolv. Allt som finns omkring – och på – personalen har sensorer som bildar ett digitalt nervsystem av uppkopplade föremål (Internet Of Things inom industrin – IoT). Det finns robotar som hjälper personalen i arbetet och datorer som ständigt analyserar miljarder datapunkter. Det gör det lättare för personalen att skapa en säkrare, effektivare och trevligare arbetsmiljö samtidigt som de producerar bättre och mer innovativa produkter. Den här framtidsvisionen behöver inte vara skrämmande. Enligt Annunziata kommer den innebära större efterfrågan och nya och mer intressanta jobb. Och faktum är att dagens företag närmar sig framtiden i snabb takt – vare sig du vill eller inte.

Ladda ner rapporten: De ERP-lösningarna stödjer din digitalisering