Ahlmarks introducerar Jeeves i ytterligare en företagsgrupp

”Nu tar vi nästa steg mot ett enda övergripande system”

O.F. Ahlmark & Co. Eftr. A.-B., Ahlmarks, i Karlstad grundades 1847, och bedriver idag en omfattande affärsverksamhet i Europa och Nordafrika. Från shipping till kvalificerade tjänster inom ett flertal industriella branscher och nischer.

Kraftig expansion

Företaget har expanderat kraftigt under senare år, såväl organiskt som via fusioner och företagsköp, och har totalt mer än 1200 anställda.  Åsa Hulteberg är Inköp- och logistikchef i Ahlmarks. ”För att ta vara på alla tänkbara synergier har vi successivt lagt över rutinerna i de olika bolagen till samma system, Jeeves, så att vi enklare kan aggregera uppåt. På det viset kan vi enklare strömlinjeforma rutiner och support, och det blir enklare att samarbeta och utbyta erfarenheter mellan bolagen. ”Vi har helt nyligen avslutat en förstudie för ännu ett sådant projekt. Den här gången handlar det om ett av de äldre bolagen, som i sig är en koncern med ca 300 anställda i ett 10-tal olika bolag. Företaget har vuxit dynamiskt under ett antal år, och vi investerar i ett nytt affärssystem.

Koncernövergripande avtal

För fyra år sedan tecknade Ahlmarks ett koncernövergripande avtal med Jeeves avseende affärssystem. Målet är att successivt effektivisera och förbättra ekonomifunktionen samt order-, lager- och fakturahantering inom alla delar av koncernen. Det nu aktuella projektet ska ses som en naturlig fortsättning på det projektet. ”Vi har höga krav på både funktionalitet och flexibilitet, och Jeeves affärssystem har visat sig fungera väl i de verksamheter där det har introducerats”, säger Åsa Hulteberg. 

Läs mer om Ahlmarks och deras spännande historia här