5 fördelar med Jeeves ERP Cloud för dig inom Life Science

Bilden visar två personer som jobbar på ett labb som tittar ned på en dator

Med Jeeves ERP Cloud får du som jobbar inom Life Science de rätta verktygen att hoppa på tåget och utnyttja de fördelar som ett affärssystem i molnet innebär. Framtidens affärssystem finns i molnet, det är de allra flesta överens om. Det finns flera fördelar med molntjänster, exempelvis så är säkerheten högre, det blir enklare att ta till sig ny teknik via molnet och man slipper investera i servrar och hårdvara eller för den delen ha anställda som tar hand om det.

1. Det blir enklare att ta del av ny funktionalitet

Kostnaden för att validera regelefterlevnad ska inte behöva stå i motsats till att följa med i den snabba utvecklingstakten vi ser inom affärssystemen. Att kunna ta del av ny funktionalitet i affärssystemet har historiskt inneburit tidskrävande testning av alla processer innan de kan tas i bruk. Tänk om denna testningsprocess kan göras med precision i stället för att testa allt? Med vårt verktyg för enklare uppdateringar kan vi tala om hur stor testningsprocessen blir vilket innebär att det blir enklare att ta del av ny funktionalitet.

2. Du får stöd i dina viktigaste affärsprocesser

Med Jeeves ERP Cloud ökar du tillgängligheten och du har tillgång till företagets data från vilken plats som helst bara du har en internetuppkoppling. Det här gör att ni kan arbeta från olika platser och vid olika tidpunkter, vilket i dagens hybrida arbetsliv skapar värde både för medarbetarna och företaget. Till exempel kan ni enkelt dela data snabbt och säkert från olika platser och samarbeta bättre inom teamet för att nå gemensamma mål. Molnet öppnar även upp för mobila tjänster och för att använda affärssystemet på bärbara enheter som mobiler och plattor. Oavsett var du och kollegorna befinner er så kan ni enkelt få en signal kring hantering av de regulatoriska kraven eller lagersaldofrågor och förhindra brist på viktiga material eller reagenser. Med ett tillgängligt affärssystem blir ni både effektivare och ökar produktiviteten.

3. Du kan automatisera mer

En annan fördel är att du kan automatisera många av de manuella processerna som är vanliga inom Life Science. Till exempel att proaktivt kunna fånga upp avvikelser och att varje roll kan se vad de bör ta tag i härnäst. På samma sätt kan automatisering stötta i datahanteringen då stora mängder data genereras från olika experiment och studier, genom att automatisera detta kan ni effektivt organisera och analysera data och se viktiga mönster eller trender. Kvalitetssäkring är ett annat område som lämpar sig för automatisering och ni minskar risken för fel och gör insamling, analys och rapportering av data bättre. Tillverkar ni produkter kan produktionen automatiseras likaså hanteringen av lager, leveranser och distribution.

4. Det är säkert

Ett affärssystem i molnet är oftast säkrare än ett lokalt installerat affärssystem då det är enklare att kryptera data, övervaka nätverksaktiviteter och lägga på flera säkerhetslager, både yttre och inre säkerhet. Dessutom ansvarar vi som leverantör av affärssystemet för säkerheten, inte du som enskilt företag. Det gör att du kan fokusera på verksamheten i vetskap om att säkerheten tas om hand av proffs. Säkerheten är särskilt viktigt inom Life Science med tanke på den känsliga data som hanteras.  

5. Det är kostnadseffektivt och du kan skala upp vid behov

När du väljer att köpa ditt affärssystem som en tjänst behöver du inte investera i dyra servrar eller programvarulicenser. Du behöver inte heller ha lika många teknikkunniga kollegor som tar hand om tekniken bakom systemet, det gör vi som leverantör. I stället betalar ni en fast kostnad per månad baserat på användningen. På så sätt minskar ni den initiala investeringen och får en mer förutsägbar månadskostnad över tid. Du kan även skala upp ditt systemstöd i takt med att företaget växer. Väljer du Jeeves ERP Cloud så har du alltid tillgång till den senaste versionen då det ingår en uppdatering per år, när den sker väljer du själv och vi säkerställer att uppdateringen går sömlöst och inte påverkar verksamheten.

Hur kan vi på Jeeves hjälpa?

Vi på Jeeves har utvecklat en speciell branschlösning för just era utmaningar. Med Jeeves ERP Cloud för Life Science & Medical Device hanterar ni utveckling, tillverkning och distribution i multipla bolag, flera lagerställen, regioner och länder. Vår branschlösning är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy en lösning specifikt för ditt företag som stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. Här är några funktioner för ditt bolag.

  • Recepthantering, QC hantering, revisionskontroll, spårbarhet, projekt, workflow, bäst före-datum, mil-stolpar, multipla parti-/förpackningsenheter.
  • GMP, Schemaläggning, kapacitet, processtillverkning, dokument-hantering, industri 4.0
  • Prognoser, SCM, farligt gods, leverantörsbedömning, leverans-/pack planering, karantän, lagerplatser, WMS

Med Jeeves ERP får du stöd från första idéstadiet eller uppkommen affärsmöjlighet, genom utveckling, tillverkning, distribution och till sist utfasning av produkten med full spårbarhet och historik. Allt inom ramen för GDP och GMP där den inbyggda kvalitetsprocessen säkerställer att produkterna uppfyller alla regulatoriska krav. All dokumentation sparas och finns tillgänglig för alla steg i processen. Alla delar i affärsprocessen är även mätbar genom visualisering av data och framsteg.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här: Jeeves ERP för Life Science