5 egenskaper att leta efter hos en affärssystemkonsult

Även om du inte alltid kan välja din affärssystemkonsult själv (ofta blir du tilldelad en) så bör du känna dig trygg i att kunna utvärdera din konsults förmåga att hjälpa er nå målen för er affärssystemimplementation.

Om det inte blir en bra match kan en redan komplex process bli ännu mer komplicerad, enligt ett flertal experter från Forterro, ett globalt nätverk av affärssystemföretag.

”Affärssystemprojekt är komplexa grejer. Det går aldrig som planerat. Aldrig”

”Affärssystemprojekt är komplexa grejer. Det går aldrig som planerat. Aldrig” säger Benoit Wambergue, produktchef för Sylob, ett affärssystemföretag baserat i Frankrike. ”Det dyker alltid upp saker som behöver ändras under projektets gång.”

Vi bad våra experter bedöma vilka egenskaper som är viktigast att leta efter hos en affärssystemkonsult. De listade följande:

1. Öppen och uppriktig

När du väljer leverantör av affärssystem ska det finnas ett grundläggande förtroende – särskilt med tanke på hur mycket tid, resurser och pengar ni kommer att investera i projektet. Säkerställ att både säljaren och den konsult ni ska arbeta med är ärliga vad gäller projektets omfattning, och att de är redo att ha en öppen dialog om vilka begränsningar som de (eller deras produkt) har i hur de kan leverera på era förväntningar.

Att jämföra förslag och uppdragsbeskrivningar mellan ett antal olika affärsystemleverantörer kan vara ett utmärkt sätt att skapa en kultur av uppriktighet och realism i ert affärssystemprojekt.

2. En branschexpert

Kanske är branschspecifik funktionalitet redan en anledning till att ni valt ert nya affärssystem. En konsult som har branscherfarenhet är precis lika värdefull. Ni vill arbeta med någon som har implementerat affärssystem i andra företag som liknar ert – företag av er storlek och i er bransch. Ni vill ha någon som talar ert språk, och som förstår utmaningarna i er verksamhet på djupet. När man får med sig denna nivå av erfarenhet in i projektet brukar implementationen gå smidigare och snabbare.

”Be att få se deras senaste projektreferenser, inklusive vilket typ av projekt det rör sig om, datumet då projektet avslutades och resultatet”, säger Håkan Magnusson, försäljningschef på Jeeves i Sverige.

3. En lärare

”Vi försöker att göra affärssystemet så enkelt som möjligt, men det är ändå komplext”, säger Jean Christophe-Piguet, senior affärskonsult för SolvAxis i Schweiz. ”Det kommer att bli mycket interaktion mellan teamets medlemmar. Det går inte att bara arbeta ensam i systemet. Därför är det viktigt att en affärssystemkonsult ger hela teamet en gedigen utbildning i hur systemet fungerar. Konsulten ska också hjälpa teamet att förstå logiken bakom systemet.”

4. En bra match

Ni kommer att arbeta nära er konsult i 6-12 månader, så det är helt avgörande att ni känner att han eller hon passar in i teamet och i er kultur. Eftersom de flesta affärssystemimplementationer är avsedda att användas i tio år eller längre kan det bli så att ni fortsätter att samarbeta med konsulten regelbundet – i ett kontinuerligt arbete för att förbättra era affärsprocesser, eller genom att ni rullar ut system hos era systerbolag. En bra affärssystemkonsult ska upplevas som en del av teamet.

5. Lokal och nära

Även om det inte har något att göra med prestationen generellt, så kan en framgångsfaktor för en lyckad affärssystemimplementation vara att välja en leverantör som jobbar med kunder i ert geografiska område. ”Affärssystem ska vara lokala”, säger Jeff Tognoni, VD på Forterro. ”Om de har byggts åt ett amerikanskt företag och sedan säljs till Frankrike eller Tyskland kan ni stöta på problem.”

På samma sätt vill ni ha en lokal affärssystemkonsult som känner till era lokala krav och regleringar. Och bortse inte från vikten av fysisk närhet. En affärssystemimplementation är väldigt hands-on. Er affärssystemkonsult bör vara nära och tillgänglig genom hela er implementation.

Du är kanske också intresserad av:

20 steg till ett lyckat ERP-projekt

Guide: Hjälp för att hitta rätt i affärssystemsdjungeln