3 trender inom Life Science och vikten av bra systemstöd

Bilden visar en kvinna som tittar ned på en Ipad

Med ökad konkurrens, förändrade regelverk och nya förväntningar ökar kraven inom Life Science och företag måste hitta nya sätt att differentiera sig och förbli konkurrenskraftiga. Här är några trender som påverkar branschen i stort och hur vi ser att affärssystemet kan stötta i den här transformeringen.

1. Digitalisering

Digitaliseringen inom Life Science har gått fort de senaste åren och en bidragande orsak var pandemin som skruvade upp tempot i vilken takt branschen implementerade digital teknik. Helt plötsligt var man tvungen att ändra arbetssätt, hitta nya kanaler och snabbt samverka för att ta fram ett vaccin.

Digitala verktyg som mobilappar, bärbara enheter och elektroniska journaler blir allt vanligare. Det finns flera fördelar med dessa, förutom att de gör det enklare att kommunicera och samarbeta mer effektivt kan man med hjälp av digitala verktyg även ta bättre beslut baserade på data. De gör även att man kan anpassa behandlingar och medicinering efter individuella behov. En annan positiv effekt är att kommunikationen med andra aktörer i branschen, som till exempel läkare, forskare och myndigheter, blir enklare och effektivare. Med hjälp av tekniken kan man snabbt och effektivt dela information och samarbeta kring forskning.

2. Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är en trend som potentiellt kan komma att revolutionera och öppna upp för stora möjligheter. AI används alltmer för att analysera data och optimera affärsprocesser. AI kan integreras i affärssystem för att automatisera uppgifter, förbättra datatillgänglighet och öka effektiviteten. genom att förbättra forskningsprocessen, diagnostik och behandling. Detta görs genom att analysera stora mängder data från kliniska prövningar, elektroniska journaler och annan medicinsk information.

3. Automatisering

Automatisering är viktigt och särskilt användbart när det gäller tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter. Med automatisering kan du öka effektiviteten, förbättra kvaliteten och minskar samtidigt risken för fel.

I produktionsprocessen kan exempelvis robotar användas för att utföra uppgifter som att fylla kapslar, sätta på etiketter på flaskor eller hantera prover i laboratorier. Detta minskar risken för mänskliga fel och förbättrar precisionen. Man kan även automatisera sin kvalitetskontroll och automatiskt inspektera produkter och säkerställa att de uppfyller kvalitetsstandarder och regleringskrav.

Ett annat användningsområde är att samla in data från produktionsprocessen. Denna data kan användas för att övervaka produktionsprocessen och optimera den för att öka effektiviteten och kvaliteten. Automatiserade system kan också användas för att hantera lager och säkerställa att produkter levereras i tid.

Man kan även använda automatisering till att övervaka patientdata och förbättra diagnostiseringsprocessen samt automatisera många laboratorieprocesser, vilket minskar risken för mänskliga fel och ökar hastigheten på forskning och utveckling.

Vilken roll spelar affärssystemet?

För att kunna hänga med i den digitala utvecklingen krävs att man har ett bra systemstöd. Affärssystemet spelar en viktig roll, förutom att digitalisera processer, bidra till ökad säkerhet och minska pappersarbetet ger de en bättre överblick över processerna. Affärssystemet gör det även lättare att övervaka och analysera data vilket bidrar till ökad effektivitet och ger ett bättre underlag för beslut.

Exempel där ERP stöttar inom Life Science.

  • Reglerings- och kvalitetskrav: Affärssystemet kan hantera dokumentation och regleringskrav som är nödvändiga inom Life Science. Det kan också hjälpa till att följa internationella standarder och kvalitetskrav som ISO 13485 eller Good Manufacturing Practice (GMP).
  • Produkthantering: Ett affärssystem kan hantera hela produktlivscykeln, från forskning och utveckling till produktion, distribution och försäljning. Det kan också hantera produktens dokumentation, till exempel produktbeskrivningar och bruksanvisningar.
  • Klinisk forskning: Ett affärssystem kan hjälpa till att hantera kliniska prövningar, inklusive planering, genomförande och rapportering. Det kan också hantera dokumentationen för kliniska prövningar, inklusive ansökningar till regleringsmyndigheter och godkännanden.
  • Finansiell hantering: Ett affärssystem kan hjälpa till att hantera företagets ekonomi, inklusive redovisning, budgetering och fakturering. Det kan också integreras med andra finansiella system som bokföring eller bankhantering.
  • Supply chain management: Ett affärssystem kan hantera hela företagets supply chain, från inköp av råmaterial till distribution och leverans av färdiga produkter. Det kan också integreras med andra system, till exempel lagerhantering, för att effektivisera företagets logistik.
  • Dokumenthantering: Ett affärssystem kan hantera alla dokument som är nödvändiga inom Life Science, inklusive produktbeskrivningar, patentansökningar, kliniska prövningsrapporter och regulatoriska dokument.  

Nyfiken på hur vi kan stötta dig med ett flexibelt affärssystem? 

Jeeves ERP för Life Science