3 tips för att skydda kundens integritet

Införandet av GDPR innebar mycket arbete för många bolag runt om i hela världen, kanske framför allt för några av de största teknikbolagen. Plötsligt började individen ifrågasätta hur till exempel Facebook använde persondata för sina egna kommersiella syften och Google belades med sanktionsavgifter för att sökmotorn inte skyddar individens integritet och säkerhet. I samband med det så blev också individen mer uppmärksam om värdet av sitt eget data och hens förmånsrätt att ställa krav på hur datan används och av vem.

Samtidigt idag blir konsumenterna mer och mer attraherade av enkelheten i att få anpassade tjänster och produkter och ökningen av relevanta annonser och riktade erbjudanden har förenklat köpvalet för konsumenterna. För att konsumenterna fortsatt ska kunna glädjas av unika och anpassade tjänster och produkter, men samtidigt känna sig trygga i att persondatan hanteras korrekt, ökar kraven på företagen. Det är därför viktigt att vi som företag gör allt vi kan för att skydda konsumenternas integritet för att i sin tur skapa ett förtroende och på så sätt fortsatt vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Så vad kan du göra för att skydda dina kunders integritet och varför?

Ha koll på din data

För att kunna skydda konsumenternas information så gäller det att du har koll på din data. Var lagras personuppgifter, hur används de och vem har tillgång till informationen? Se till att föra ett register över alla processer inom företaget där personuppgifter hanteras. Vare sig det är för individuell marknadsföring, produktutveckling eller för att analysera köpvanor så är det viktigt att veta vad och hur data används för att kunna skydda den på ett riktigt och relevant sätt.

Var transparent med din data

Transparens är idag ett måste, det säger även lagen. För att du ska kunna bygga ett förtroende hos dina kunder så är det viktigt att du informerar om vilken data som används, hur det används och av vem. På så sätt kan kunderna känna sig trygga i att de själva kan välja om deras personuppgifter skall fortsätta hanteras av dig som företag eller inte. Genom att vara transparent kan kunderna även känna sig trygga i att veta att du har koll på vad som gäller. Detta gör att chansen ökar att de fortsätter köpa dina produkter eller tjänster. Se därför till att kontinuerligt underhålla en integritetspolicy innehållande information om vad och vem som har tillgång till data och på vilket sätt den används för att i slutänden gynna konsumenten.

Ställ krav på dina leverantörer

Oavsett vilken industri du tillhör så är det troligt att du är beroende av flera olika leverantörer för att kunna erbjuda dina kunder produkter och tjänster. Det är därför viktigt att säkerställa att även dina leverantörer har koll på sin data. Då data ofta flödar mellan olika system och platser så måste ditt företag kunna försäkra kunderna om att deras personuppgifter är säkra igenom hela kedjan. Ställ krav på att dina leverantörer följer lagen och har koll på hur de hanterar data. Begär information om hur dina leverantörer arbetar med att följa GDPR samt vilken information de ger till sina kunder om detta.  

Gör du allt för att skydda dina kunders integritet så ökar inte bara din konkurrenskraft, ditt företag ses då också som en attraktiv arbetsplats där man värnar om människor och deras integritet.