3 kritiska faktorer att tänka på vid valet av ERP

Om ni redan har beslutat er för att investera i ett ERP-system, kommer ni snart att upptäcka att det finns en uppsjö av valmöjligheter. Att korta ned listan av leverantörer är en av de svåraste utmaningarna ni ställs inför – och det innan ni ens har kommit till allt jobb i samband med implementeringen.

Ett av de vanligaste misstagen som kan undvikas är att man väljer ett ERP-system som inte fungerar för företaget från start, påpekar flera experter från Forterros globala nätverk av ERP-företag.

”Tyvärr är det här fortfarande en risk eftersom många ERP-leverantörer har starka motiv för att sälja sin produkt – även om den inte passar optimalt för just ditt företag”, säger Forterros CEO Jeff Tognoni.

Vissa ERP-företag försöker strömlinjeforma sina produkter för att sälja mer”, berättar Tognoni. ”Men när de gör det så urholkar de funktionerna i det ursprungliga systemet. Det är inte många som känner till det, men nästan alla ERP-system har ursprungligen byggts för att passa behoven inom en viss bransch ... eller till och med ett visst företag.”

Enligt Tognoni och flera andra experter i Forterros globala nätverk av ERP-företag finns det tre kritiska faktorer som man måste överväga i valet av ERP-lösning: storlek, bransch och geografi.

Storlek

När du är i färd med att välja system ska du fråga leverantörerna om storleken på de företag de oftast jobbar med, råder Tove Brodin, Senior ERP konsult på Jeeves Information Systems AB.

”Olika system är utformade för att passa företag av olika storlekar”, förklarar Brodin. ”Man behöver fundera på vilken nivå av komplexitet man är ute efter. Ett mindre system är ofta mycket standardiserat och är därmed lättare att börja med.”

Brodin påpekar också att mindre system kan ha många funktioner men begränsad flexibilitet. ”Du kan stöta på problem när du lägger till stora mängder data”, säger hon.

Lösningar för medelstora företag, som Jeeves, ligger verkligen i mitten, fortsätter Brodin.” De erbjuder djupare funktionalitet och mer flexibilitet. Och de är inte så komplicerade att konfigurera och implementera som några av systemen som är utformade för större företag.”

Vertikala marknader

”Om du väljer en ERP-produkt som många andra företag i din bransch använder så kommer du sannolikt att drabbas av färre komplikationer”, menar Tognoni. ”Om en produkt inte är utformad specifikt för er vertikala marknad så är det mer än troligt att automatiseringen blir sämre. Ditt företag kommer att tvingas göra många saker manuellt. Och framför allt: välj en lösning som passar er.”

Tognoni menar att många ERP-leverantörer som riktar in sig på medelstora företag expanderar sin målmarknad som en tillväxttaktik. På samma sätt är det många av de större ERP-företagen som säljer sina bredare ERP-produkter till många olika typer av företag. ”Många leverantörer försöker att ”vertikalisera” sina produkter”, säger han. ”Det finns inga stora skillnader i produkterna, förutom kanske några fält, arbetsflöden eller något tilläggsprogram, men de kommer ändå att kalla lösningen vertikal. Det är dock inte alls samma sak som en produkt som har byggts upp för en vertikal marknad ända från grunden.”

Geografi

När man väljer ERP-lösning bör man ta sig en titt på var ERP-leverantörens befintliga kunder finns.

”Det bästa är ett ERP-system som är utformat med hänsyn till ditt lands lagar och regler”, säger Tognoni. ”Om de här specifikationerna redan finns på plats betyder det att leverantören kommer att fortsätta säkerställa att systemet efterlever reglerna. Man vill alltså undvika att tvingas göra anpassningar i ett senare skede, eller ännu värre, på regelbunden basis.”

Tognonis råd är att undvika de här ”lokaliserade” produkterna. ”Det är mycket mer sannolikt att en lokal leverantör kan leverera en mer komplett och enkel lösning”, säger han.

Undvik komplikationer och extra utgifter

En produkt som fungerar precis som ni vill, utan anpassningar, leder till den lägsta totala ägandekostnaden över tid.