Med hjälp av vår integration mellan Jeeves ERP och Logtrades TA-system LogTrade 2.0 så blir det snabbt och enkelt för dig som skickar gods regelbundet. Du får ut maximalt av marknadens modernaste molnsystem för transportadministration och sparar både tid och pengar då TA-systemet är sömlöst integrerat med Jeeves ERP. LogTrade 2.0 innebär stora fördelar för företag som anlitar mer än en transportör, men det behöver inte handla om ett stort antal. Oftast räcker det med att företaget har en transportör som hämtar godset och en eller flera andra transportörer som hanterar returerna.  LogTrade 2.0 har stöd för fler än 1 200 transportörer i Norden. Och det är enkelt för ditt företag att lägga in egna samarbetspartners. En annan fördel är att systemet passar alla transportbehov – från en handfull till tusentals sändningar per dag.

 


 

Fördelar och funktionalitet

LogTrade 2.0 innehåller ett stort antal praktiska funktioner och tilläggstjänster. Nedan finner du flera konkreta exempel på hur ditt företag kan spara tid och pengar genom effektiv transportadministration.

Automatisk prisberäkning - Vad kostar transporten?

Med Automatisk prisberäkning får du svar på vad en transport kostar i samband med att du skapar sändningen. Det går att beräkna priser för samtliga transportörer. Informationen kan användas för att fakturera ditt företags kund, utan att du behöver vänta på transportörens faktura. Funktionen sparar det beräknade priset i funktionen Control Tower, som underlag för statistik och uppföljning. På det här sättet får du god överblick över den totala transportkostnaden, samtidigt som kostnaden kan brytas ner per transportör eller kund. Eftersom priset kommuniceras till Jeeves ERP får du möjlighet till ännu bättre beräkningar av lönsamhet per order och kund. 

Avisering - service till kunderna och sparad tid

Funktionen Avisering innebär att du kan informera godsmottagaren automatiskt via email eller SMS – och det fungerar på samma sätt med alla transportörer som ditt företag använder. Via en länk i aviseringen ser din kund var leveransen befinner sig, utan att han eller hon behöver kontakta ditt företag. Det här sparar tid för båda parter. Det går även att skicka aviseringar vid andra tillfällen, exempelvis till ansvarig säljare i samband med att godset har blivit levererat. E-handelsföretag har också användning av funktionen. Om ett paket har legat exempelvis tio dagar på utlämningsstället kan e-handlaren få besked om det, vilket ger möjlighet att följa upp leveransen. Oavsett vilken transportör eller produkt som används i LogTrade 2.0 kan aviseringar ha samma grafiska profil och skickas ut vid samma händelser. På så sätt får ditt företag ytterligare en marknadsföringskanal. 

Konsolidering - sammanslagning av sändningar

Konsolidering slår ihop sändningar som under en och samma dag skickas till samma mottagare med respektive transportör och tjänst. Det sker exempelvis genom att två sändningar görs om till en sändning med två kollin – något som pressar ner transportkostnaderna. Den här funktionen är bra för dig som har många paketsändningar till återkommande kunder. 

Returhantering - lägre kostnader och mindre arbete

LogTrade har ett avancerat stöd för transportörernas returtjänster. Returdokument kan antingen bifogas i samband med leveranser eller skickas elektroniskt till kunden. Om leveransen avser ett land utanför EU erbjuder systemet stöd för samlastning (mantel) och returer till lokal hubb. Returhantering gör att ditt företag sparar tid och pengar genom att slippa hantera enstaka retursändningar över landsgränserna. Det här är en ovärderlig funktion för dig som sysslar med e-handel och levererar paket till konsument samt företag som tar emot utbytesprodukter i retur.

Fakturakontroll - hitta avvikelser i transportfakturorna

Att läsa in elektroniska fakturor från transportörer är ett bra sätt att identifiera avvikelser. Du jämför den sparade sändningsinformationen i LogTrade 2.0 med informationen i fakturan. Om uppgifterna skiljer sig mer än vad som är tillåtet får du en indikation från systemet. På det här sättet kan du fokusera fakturakontrollen på de sändningar som avviker. Därmed behöver du inte kontrollera alla fakturor. Exempel: Angiven vikt i transportbokningen är 100 kilo, men transportörens fakturera är baserad på 150 kilo. Du får en indikation på avvikelsen. Du kan även kombinera funktionerna Fakturakontroll och Prisberäkning. Genom att jämföra beräknat pris med fakturerat pris går det att identifiera felaktiga tillval inom exempelvis avgifter och tillval. Systematisk användning av Fakturakontroll sparar tid, samtidigt som ditt företag minskar transportkostnaderna. Den här funktionen är extra värdefull för transportköpare som vill effektivisera sina processer och minska transportkostnader.

EDI - Automatisk överföring av information till respektive transportör

Normalt skickas EDI-informationen när godset hämtas. LogTrade kan ställas in så att denna information överförs automatiskt till respektive transportör – en eller flera gånger per dag eller sändning för sändning. 

Farligt gods - rätt information på fraktsedel och etikett

Det är viktigt att farligt gods hanteras på ett säkert och effektivt sätt. LogTrade 2.0 har ett avancerat stöd för farligt gods. Systemet följer transportörens instruktioner per produkt och ser dels till att rätt information överförs elektroniskt, dels att informationen finns med på fraktsedel och etikett. 

Integrated Printing - dator i Malmö – utskrift i Skövde

Integrated Printing ger möjlighet att styra utskrifter mot flera packstationer, lager och partners – direkt från Jeeves ERP. Vinnaren är ditt företag som effektiviserar transportadministrationen och får kontroll över alla utskriftsenheter, oavsett geografisk placering.

Mallar - Återanvändning sparar tid

Skickar ditt företag ofta sändningar till samma mottagare, med samma transporttjänst eller med samma innehåll? Då kan du spara tid genom att använda LogTrades inbyggda funktion för mallar. Det är bara att registrera en sändning och spara den som mall. Sedan återanvänder du mallen varje gång du skickar en sändning. 

Smarta Mappar - Skräddarsydd uppföljning av transporter

Med funktionen Smarta mappar väljer du hur transportinformationen i LogTrade 2.0 ska presenteras. Ställ in informationen på önskat sätt och spara sedan inställningarna. En möjlighet är att se alla sändningar med en viss transportör som är hämtade men inte levererade. En annan är att visa alla sändningar som skickas till en viss kund. En tredje möjlighet är att dela informationen med din kund. För att det sistnämnda ska fungera krävs att även din kund använder LogTrade 2.0. 
 

Här kan du läsa mer om Logtrade och integrationen till Jeeves ERP

Logtrade 2.0

Är transporter viktiga för ditt företag? Är du mån om att allt från bokning till uppföljning sker så smidigt och effektivt som möjligt? Använder företaget Jeeves ERP? I så fall har vi lösningen.