Vitrolife

Vitrolife valde år 2000 Jeeves ERP som sitt affärssystem. Med Jeeves har de utvecklat rutiner som säkerställer full spårbarhet, förenklar administrationen och ökar leveranssäkerheten. 

Vitrolife skylt Jeeves ERP

Full spårbarhet i alla faser

Börsnoterade Vitrolife är ett kvalificerat tillväxtbolag som tillverkar och säljer produkter inom bland annat fertilitetsområdet. Verksamheten ställer stora krav på spårbarhet i alla faser från produktion till kund. 

När Vitrolife skulle välja affärssystem 2000 behövde de ett affärssystem som kunde säkerställa full spårbarhet, förenkla administrationen och öka leveranssäkerheten. Eftersom Vitrolife förväntade sig kraftig tillväxt var det viktigt att hitta ett affärssystem som kunde stödja en snabb tillväxt och att uppgraderingar kunde ske snabbt och enkelt.

Jeeves ERP på hemmamarknaden och globalt 

– Två år efter att vi tagit Jeeves i drift i Sverige påbörjades installationen hos vårt bolag i Denver, USA, och sedan har vi fortsatt i Melbourne, Australien och San Diego, USA, säger Annika Hellström Westerling på Vitrolife i Göteborg.

- Sedan 2008 har vi Jeeves ICT-lösning (Inter Company Transaction) och med en databas i Sverige förenklar vi koordinationen av olika aktiviteter och flöden mellan våra enheter. Tillsammans med Jeeves har vi under årens lopp kontinuerligt utvecklat den första Jeeves-lösningen, och vi är väldigt flexibla i vårt synsätt på hur Jeeves mest optimalt anpassas för en viss verksamhet. Ett bolag som snart knoppas av kommer exempelvis att få den absolut senaste versionen av Jeeves medan övriga delar av koncernen arbetar vidare med den uppgraderade Jeeves-lösningen, fortsätter hon. 

Jeeves ERP tillgodoser Vitrolifes behov

Jeeves har också svarat upp mot de kraven och mycket har hänt sedan systemet togs i drift. Vitrolife har haft ett högt tillväxttempo och mellan 2006 och 2011 gick företagen från en omsättning på cirka 170 MSEK till 350 MSEK. Under samma period nästan fördubblades personalstyrkan och nya enheter och bolag etablerades i flera länder. Under denna period har Jeeves affärssystem tillgodosett deras behov på ett effektivt sätt.

Vi känner ett starkt stöd från Jeeves och något som uppskattas är engagemanget och att konsulterna alltid är tillgängliga. – Annika Hellström Westerling

Om Vitrolife

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan.