Vitrolife

Full spårbarhet från produktion till kunder runt om i världen

Börsnoterade Vitrolife är ett kvalificerat tillväxtbolag som tillverkar och säljer produkter inom bland annat fertilitetsområdet. Verksamheten ställer stora krav på spårbarhet i alla faser från produktion till kund.
 

Vitrolife behövde ett affärssystem med full spårbarhet 

När Vitrolife skulle välja affärssystem 2000 behövde de ett affärssystem som kunde säkerställa full spårbarhet, förenkla administrationen och öka leveranssäkerheten. Eftersom Vitrolife förväntade sig kraftig tillväxt var det viktigt att hitta ett affärssystem som kunde stödja en snabb tillväxt och att uppgraderingar kunde ske snabbt och enkelt.

Vad blev lösningen? 

– Två år efter att vi tagit Jeeves i drift i Sverige påbörjades installationen hos vårt bolag i Denver, USA, och sedan har vi fortsatt i Melbourne, Australien och San Diego, USA. Sedan 2008 har vi Jeeves ICT-lösning (Inter Company Transaction) och att vi har en databas i Sverige förenklar koordinationen av olika aktiviteter och flöden mellan våra enheter. Tillsammans med Infocube har vi under årens lopp kontinuerligt utvecklat den första Jeeves-lösningen, och vi är väldigt flexibla i vårt synsätt på hur Jeeves mest optimalt anpassas för en viss verksamhet. Ett bolag som snart knoppas av kommer exempelvis att få den absolut senaste versionen av Jeeves medan övriga delar av koncernen arbetar vidare med den uppgraderade Jeeves-lösningen, säger Annika Hellström Westerling på Vitrolife i Göteborg.

Jeeves ERP kunde tillgodose Vitrolifes behov

Jeeves har också svarat upp mot de kraven och mycket har hänt sedan systemet togs i drift. Vitrolife har haft ett högt tillväxttempo och mellan 2006 och 2011 gick företagen från en omsättning på cirka 170 MSEK till 350 MSEK. Under samma period nästan fördubblades personalstyrkan och nya enheter och bolag etablerades i flera länder. Under denna period har Jeeves affärssystem tillgodosett deras behov på ett effektivt sätt.

 

Vi känner ett starkt stöd från Jeeves och något som uppskattas är engagemanget och att konsulterna alltid är tillgängliga.

– Annika Hellström Westerling

Om Vitrolife

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan.
 

 

Section: Life Science