Vitrolife

Full spårbarhet från produktion till kunder runt om i världen


Börsnoterade Vitrolife är ett kvalificerat tillväxtbolag som tillverkar och säljer produkter inom bland annat fertilitetsområdet. Verksamheten ställer stora krav på spårbarhet i alla faser från produktion till kund.

 

Vi känner ett starkt stöd från Jeeves och något som uppskattas är engagemanget och att konsulterna alltid är tillgängliga.

– Annika Hellström Westerling


Vitrolife valde år 2000 Jeeves som nytt affärssystem och blev en av dåvarnde partners Infocubes första kunder. Några av målen med Jeeves var att utveckla rutinerna som säkerställde full spårbarhet, förenkla administrationen och öka leveranssäkerheten. Vid valet av affärssystem var det viktigt för Vitrolife att Jeeves kunde stödja en snabb tillväxt och att uppgraderingar kunde ske snabbt och enkelt. Jeeves har också svarat upp mot de kraven och mycket har hänt sedan systemet togs i drift för mer än tio år sedan. Ett exempel på Vitrolifes tillväxttempo är att företaget mellan 2006 och 2011 gick från en omsättning på ca 170 MSEK till 350 MSEK. Under samma period nästan fördubblades personalstyrkan och nya enheter och bolag etablerades i flera länder.

– Två år efter att vi tagit Jeeves i drift i Sverige påbörjades installationen hos vårt bolag i Denver, USA, och sedan har vi fortsatt i Melbourne, Australien och San Diego, USA. Sedan 2008 har vi Jeeves ICT-lösning (Inter Company Transaction) och att vi har en databas i Sverige förenklar koordinationen av olika aktiviteter och flöden mellan våra enheter. Tillsammans med Infocube har vi under årens lopp kontinuerligt utvecklat den första Jeeves-lösningen, och vi är väldigt flexibla i vårt synsätt på hur Jeeves mest optimalt anpassas för en viss verksamhet. Ett bolag som snart knoppas av kommer exempelvis att få den absolut senaste versionen av Jeeves medan övriga delar av koncernen arbetar vidare med den uppgraderade Jeeves-lösningen, säger Annika Hellström Westerling på Vitrolife i Göteborg. Vitrolife och Infocube har haft ett nära samarbete i snart tolv år och det fortsätter att både fördjupas och breddas.

Om Vitrolife

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolagets produk
Vitrolife tillverkar lösningar för fertilitet och stamcellsterapi. De har insett att Jeeves är ett affärssystem som kan tillgodose deras behov på ett effektivt sätt.
ter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife har ca 220 anställda och omsättningen 2011 uppgick till ca 350 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Section: Life Science

Du kanske är intresserad av:

Customer

Vitrolife

Vitrolife valde år 2000 Jeeves ERP som nytt affärssystem