Väderstad

Väderstad valde Jeeves ERP som affärssystem då de behövde ett flexibelt systemstöd som kan följa med i deras snabba tillväxt

Väderstad behövde ett flexibelt affärssystem

Under 2008 togs beslut om att byta till Jeeves som affärssystem då det fanns behov av ett förbättrat affärsstöd från ett flexibelt affärssystem som kunde följa med i Väderstads snabba tillväxt. 

Visionen ”Att leverera högeffektiva maskiner och metoder till det moderna jordbruket” är en effektiv framgångsfaktor för familjeföretaget Väderstad-Verken i Väderstad. Försäljningen har femfaldigats sedan år 2000. Väderstad har ca 1000 anställda i tolv länder, tolv helägda marknadsbolag och två tillverkningsbolag.  

"Med Jeeves har vi fått  en kraftigt förbättrad materiallogistik, ökad  lageromsättning och minskad kapitalbindning"

Nya krav på verksamheten

Med en konstant ökad efterfrågan, etablering på nya marknader och en mycket aktiv produktutveckling ställdes i mitten av 2000-talet nya krav på verksamheten och affärssystemet. Under två år hade Väderstad fördubblat omsättningen och den kraftiga tillväxten krävde ett affärssystem som underlättade en fortsatt expansion.

– Vi hade hamnat i ett läge med uppdämda behov av förändringar och förbättrat stöd för våra flöden. Ganska snabbt insåg vi att det skulle kosta lika mycket att uppgradera det befintliga systemet som att byta till ett nytt och modernt affärssystem, förklarar Torbjörn Andersson. 

- Med Jeeves får vi ett standardsystems fördelar med en funktionalitet som ständigt utvecklas samtidigt som systemet  kan anpassas till våra flöden och funktionskrav i den takt verksamheten utvecklas, säger Torbjörn Andersson som är projektledare på Väderstad. 

Fortsatta effektiviseringar

En gedigen förstudie med förankring av systemet hos chefer och nyckelanvändare lade grunden till en lyckad driftstart av Jeeves. Med Jeeves finns också förutsättningar för fortsatta effektiviseringar, ytterligare integrationer och automatisering av administrativa rutiner. 

Torbjörn Andersson pekar på ytterligare några nyttoeffekter. 

– Vi har fått en kraftigt förbättrad materiallogistik, ökad lageromsättningshastighet och minskad kapitalbindning i lager. Andra fördelar är en förbättrad realtidskontroll över verksamheten eftersom data och siffror är tillförlitliga och ständigt tillgängliga för ett par hundra användare, avslutar Torbjörn. 

 

Om Väderstad

Väderstads lantbruksmaskiner och metoder har ofta varit epokgörande och ligger i fronten vad gäller kvalitet, design, effektivitet och nytänkande. Företaget grundades i början av sextiotalet av jordbrukarfamiljen Rune och Siw Stark. Idag drivs Väderstad av fyra syskon som alla hjälps åt att förvalta och utveckla sina föräldrars arv. Företaget har över 900 medarbetare i tolv länder.