PIAB

Har höga krav på att affärssystemet ska stötta i styrningen av alla delar i bolaget, centralt på huvudkontoret och ute i dotterbolagen

PIAB vill ha ett system att växa med

PIAB är en tung användare av Jeeves affärssystem och använder alla delar av systemet i sin verksamhet idag. När koncernen växt internationellt och tagit över återförsäljare i olika länder har Jeeves lösning varit nyckeln till en lyckad integrering av verksamheten.

"I dagsläget hanterar och styr lösningen för transaktionshantering, Jeeves ICT, hela vår europeiska verksamheten"

PIAB är en global ledare inom industriell vakuumteknik som utvecklar och säljer lösningar för att förbättra produktivitet och arbetsmiljö hos vakuumanvändare inom bland annat grafisk-, läkemedels- och bilindustri. 

Att vara en global ledare innebär design, konstruktion och installation av vakuumlösningar i världens alla hörn. PIABs organisation är därför utspridd med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder. Huvudkontoret finns i Täby utanför Stockholm.

Höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga 

PIAB etablerades redan på 50-talet och är ett företag som hela tiden expanderar och utvecklas. I takt med att verksamheten växer, ökar också kraven på affärssystemslösningen som ska underlätta styrningen av alla delar av företaget, såväl centralt på huvudkontoret i Sverige som lokalt ute i dotterbolagen. När PIABs gamla, relativt omoderna affärssystem i Sverige behövde bytas ut gjordes en noggrann genomgång av affärssystemen på marknaden och valet föll på Jeeves.

– Det fanns flera kompetenta affärssystem som väl uppfyllde våra behov. Vi valde Jeeves för att vi insåg att vi då skulle få ett system som vi kunde växa med och som skulle klara av de förändringar vi stod inför samtidigt som Jeeves och deras partner förstod vår verksamhet och vad vi ville ha ut av det nya affärssystemet, berättar Stig Andersson, ansvarig för IT-projekt på PIAB.

Hög funktionalitet, men ändå enkelt

PIAB införde Jeeves i hela den svenska verksamheten. PIABs Jeeves- användare i Sverige har idag en hög användarkompetens och driver en komplex verksamhet med stort antal transaktioner. De ställer stora krav på sitt affärssystem och vill snabbt kunna söka information och lätt kunna skapa relevanta rapporter för beslutsunderlag. 

PIAB upplever att de har ett kvalificerat affärssystem med hög funktionalitet som förenklar såväl den dagliga verksamheten som möjligheterna till en integrerad styrning och verksamhetsutveckling.

Effektivt stöd åt global affärsrörelse

År 2006 köptes PIAB av riskkapitalbolaget Altor. De introducerade en ny tillväxtstrategi och ett stort antal internationella återförsäljare köptes upp för att stärka distributionskanalen. Tillsammans med sin Jeeves Partner anpassade och driftsatte PIAB en övergripande lösning för transaktionshantering mellan dotterbolag, centrallager och moderbolag, den så kallade ”ICT:n” (Inter Company Transaction). 

Centralt i ICT- modellen är att den minskar antalet manuella registreringar i systemet. När en order registreras lagras all information direkt i en central databas. Orderbekräftelse, inköpsorder och fakturering sker sedan automatiskt.

– Logistikflödet är nyckeln till framgång i vår växande och alltmer internationaliserade verksamhet, framhåller Stig Andersson. Lösningen för transaktionshantering mellan våra bolag, Jeeves ICT, är själva klon i vårt affärssystem. I dagsläget hanterar och styr den hela vår europeiska verksamhet. Vi har ett centrallager i Belgien och våra återförsäljare kan lätt kontrollera lagersaldon och beställa pumpar och komponenter. Centralt ger ICT:n en integrerad bild av lagersituationen, vilket förbättrar PIABs produktionsplanering. Bara i Tyskland har detta lett till besparingar på mer än 60 procent i snabbare leveranser, minskad kapitalbindning och mindre administration. Framöver planerar PIAB att införa liknande lösningar även i den amerikanska verksamheten.

”Vi köper tekniken bakom Jeeves”

– När vi köpte Jeeves köpte vi också idén bakom tekniken med Jeeves, poängterar Stig Anderson. Den gör att det är lätt att integrera systemet med andra affärssystem och att det går enkelt att uppgradera Jeeves till nya versioner. Jeeves skiljer sig från de flesta andra system då logiken inte är källkodsbaserad. Jeeves logik ligger istället i en databas, vilket är anledningen till att det är lätt att integrera Jeeves med andra system. Vidare lagrar Jeeves alla anpassningar till standardsystemet i en speciell databas. Det gör att de kundanpassningar som PIAB gjort för att uppfylla speciella behov i den egna verksamheten förblir intakta när standardsystemet uppgraderas. En ny version kan enkelt installeras och gjorda anpassningar läggs automatiskt på igen.

Vi kan tryggt växa med Jeeves

PIAB är mycket nöjda med samarbetet med Jeeves.

– Det ser ljust ut för Jeeves, avslutar Stig Andersson. Jeeves har utvecklat starka band med sina partners och oss kunder, vilket gör att produktutvecklingen hänger ihop i hela ledet på ett bra sätt. Jag känner att Jeeves lyssnar på oss kunder och tar hänsyn till våra behov när de utvecklar sitt erbjudande. Det gör det möjligt att växa tryggt med Jeeves!