Nybergs Deli

Den kraftigt ökade omsättningen och nya kundkrav på bland annat EDI kommunikation var viktiga anledningar till beslutet 2010 att byta till Jeeves ERP som sitt affärssystem. 

Jeeves ger strukturerad växtkraft 

Efter att företaget 2008 lanserade produk­ten gourmetmörad fläskytterfilé lyfte också omsättningen till en helt ny nivå. På drygt ett år blev produkten en av Sveriges mest sålda köttvaror och omsättningen steg på ett år från 200 till närmare 300 miljoner kronor. Den kraftigt ökade omsättningen och nya kundkrav på bland annat EDI-kommunikation var viktiga anledningar till beslutet 2010 att byta till Jeeves som nytt affärssystem. 

Företagets fabrik i Johanneshov blev år 2003, som första svenska köttproducent, cer­tifierad enligt den internationella kvalitets­standarden BRC Global Standard Food. 2009 uppnådde Nybergs deli standardens högsta nivå, och det var alltså året efter som man med Jeeves inledde satsningen att också ge de administrativa rutinerna ett rejält lyft. Ka­tarina Hellsén Jarvin, som är företagets CFO och delägare tillsammans med två kusiner, pekar på några faktorer som var avgörande för beslutet att satsa på ett nytt affärssys­tem.

Uppföljning av hela produktionsflödet och spårbarhet är viktigt

- Vår bransch kännetecknas av stora voly­mer, små marginaler och höga kvalitetskrav. Det gör att bra möjligheter till uppföljning av hela produktionsflödet, liksom givetvis spårbarhet, är oerhört viktigt. I vår tidigare systemmiljö med flera olika system saknade vi den integration som krävdes för att kunna bevaka materialåtgång och göra kalkylupp­följningar i realtid. Med Jeeves har vi fått den möjligheten och då vi även har QlikView som en integrerad del av affärssystemet är det enkelt för oss att bygga egna rapporter och för medarbetarna att få överblick. Att vi dessutom kan agera och ta beslut snabbare är oerhört viktigt i en tuff bransch där tempot högt.

Jeeves är nyckeln till att lyckas med strukturerad tillväxt

Jeeves metodik för implementering och erfarenhet från livsmedelsbranschen var ett par av skälen till att Jeeves Professional Ser­ vices fick uppdraget som implementerings­partner. Jeevets togs i drift vid halvårsskiftet 2010 och i sin beskrivning av affärsnyttan med Jeeves pekar Katarina på vikten av att alla i företaget idag arbetar på efter enhetliga rutiner.

- Vår ambition är att växa på ett strukture­rat sätt och Jeeves är något av en nyckel för att vi ska lyckas med det. En av de viktigaste fördelarna med ett modernt affärssystem är att vi ”tvingas” arbeta med enhetliga rutiner och det lägger grunden till dagens effektiva flöden där alla har kontroll och överblick. Det gäller på alla nivåer i företaget. Från oss i företagsledningen till produktionspersonalen som vid ett 10-tal rapportstationer i fabriken enkelt kan registrera information.

Om Nybergs Deli

Nybergs deli är ett familjeföretag som funnits i många decennier. I en konventionell köttbransch har företaget en marknadspro­fil som både uppstickare och nytänkare. Ett kompromisslöst kvalitetstänkande går som en röd tråd genom verksamheten och vid företagets kötttillverkning i Slakthusområdet i Johanneshov arbetar ett 70-tal personer. Företaget saluför det egna varumärke Nybergs deli men tillverkar även en betydan­de del EMV (egna märkesvaror) för de stora detaljhandelskedjorna.