DS Smith Packaging

DS Smith Packaging är en av Europas ledande leverantörer av förpackningar för ett flertal olika användningsområden. 

Håller en hög servicegrad

DS Smith Packaging är en av Europas ledande leverantörer av förpackningar för ett flertal olika användningsområden. Det omfattar konsument- och skyltförpackningar för butiksledet, hyllfärdiga förpackningslösningar, kundanpassade skyddsförpackningar, transportförpackningar i wellpapp samt hela servicekoncept till producerande och distribuerande företag och detaljhandel. 

Bland kunderna ingår välkända internationella företag som Nestlé, Arla Foods, Hewlett Packard, Nokia, P&G, Unilever, Husqvarna samt förpackningslösningar till DSs egen hygienverksamhet. 

DS Smith Packaging har gedigen kunskap om konsumenter och detaljhandeln, vilken är den primära marknadskanalen för många av deras förpackningskunder. Med tio Design Centres i Europa och Asien har DS Smith en unik strategisk kompetens och konkurrenskraft som 2006 förstärktes med invigningen av ett Innovation Centre i Bryssel, Belgien. I DS Smiths Design Centres utvecklas nya förpackningslösningar i nära samarbete med kunderna. 

Utlastningen effektiviseras

Utlastningsförfarandet är en affärsprocess som är effektiv med Jeeves ERP. På DS Smith Packaging tillverkas 200 miljoner kvm wellpapp per år, och så stora lager kan man inte ha. Så fort produkten är klar lämnar den fabriken och går till kund eller lagras hos speditörer. 

– Vi har utrustat speditörerna med handdatorer kopplade till Jeeves som visar vad som skall levereras och de rapporterar vad som har levererats, förklarar Håkan Andersson, IT-chef på DS Smith Packaging. 

Samarbetar nära kunden

Jeeves har tillsammans med DS Smith Packaging arbetat för att få till stånd en förändring av IT-stödet i hela företaget. Det initiala steget var att utveckla en prototyp för att utvärdera om det fanns stöd för en lösning baserad på standardsystem. 

– Att få fokusera på att utveckla ett kostnadseffektivt systemstöd för kundens alla affärsprocesser kräver ett nära samarbete och en flexibel lösning som kan förändras i takt med verksamhetens behov, säger Håkan Andersson, IT-chef på DS Smith Packaging. 

Kostnadseffektiva samordningsvinster

DS Smith Packaging hade länge använt ett egenutvecklat affärssystem innan verkligheten hann ikapp. Beslutet att införa Jeeves ERP gör DS Smith Packaging till ett mer konkurrenskraftigt företag med effektivare informationshantering.

DS Smith Packaging arbetar i hela förpackningskedjan, vilket innefattar både design och produktion av förpackningar samt förbättringar av kunders logistik. DS Smith Packaging har använt Jeeves affärssystem i begränsade delar av verksamheten i flera år. Jeeves har sedan tidigare bistått tre divisioner inom DS Smith Packaging i bland annat implementering, utveckling och support för hantering av order, lager, fakturering och inköp. Nu vidareutvecklar företaget användningen av Jeeves till hela verksamheten.

Integrerar medarbetare och verksamhet

DS Smith Packaging har behov av ett system som integrerar verksamheten, ger samordningsvinster i alla enheter samt ger kontroll över hela processen från design till färdig produkt. 

Lösningen i Jeeves är idag processoptimerad för att stödja DS Smith Packagings affär. Informationsflödet från en förfrågan via grafik, konstruktion och kalkylering till kundorder sker numera helt utifrån processer i Jeeves. 

– Att vi nu har våra processer samlade i ett och samma system gör att vi kan hålla en avsevärt högre servicegrad. Vår verksamhet integreras och medarbetarna blir integrerade i den, förklarar Håkan Andersson.

Verksamhetsstöd på flera fronter

Ett av flera områden där Jeeves affärssystem ger effekt är i produktionen. Genom lösningen har DS Smith Packaging genomfört systemintegration inom flera produktionsområden. Idag finns en styrning mellan affärssystemet och de 100 meter långa wellpappmaskinerna. 

– I Jeeveslösningen är vi direktkopplade till de stora wellpappmaskinerna. När en order kommer in registreras den i affärssystemet och går sedan direkt vidare till rätt maskin berättar Håkan Andersson.