Jeeves affärssystem är byggt på idén att inget företag är likt ett annat. Även fast vi har gjort det enkelt och anpassningsbart så vet vi samtidigt att det inte räcker. Många av dagens affärssystem erbjuder mycket bred funktionalitet men trots det så kräver de flesta företag MER. I verkligheten så är det idag nästintill omöjligt att hitta ett företag som inte har den senaste teknologin.

Därför har vi byggt Jeeves affärssystem så att våra kunder lätt ska kunna integrera med andra välkända (och även inte så kända) tredjeparts- mjukvarulösningar. Förutom ett antal fördefinierade integrationer erbjuder även Jeeves sin egen Message Endpoint  som vi kallar Jeeves Service Builder (JSB), som tillåter dig att utöka ditt affärssystem på det sätt som bäst passar ditt företag.

JSB är till för Jeeves kunder som är trötta på att använda sig av flera olika teknologier och kommunikationsmetoder för varje enskild integration med tredjepartssystem. Den är konstruerad för att undvika komplexa mönster i integrationer. Istället för att använda sig av besvärliga ”spaghetti”-integrationer så erbjuder JSB ett enklare och mer enhetligt sätt att integrera Jeeves affärssystem med externa källor och system.

JSB är olikt andra integrationstjänster på många olika sätt. För det första har den ett flertal färdiga plugins som underhålls regelbundet. För det andra så kan JSBs API lätt ansluta sig till nästan alla olika typer av källor och alla webbtjänster som du bygger hålls separat från kärnan (vilket betyder att de förblir intakta efter varje uppgradering av Jeeves). Sist men inte minst så kan Jeeves kunder, tack vare JSBs  abstraktion av webbtjänster, skaffa en stabil ”ram” för att samla, förstå och lagra information som kommer från t.ex. ” Internet of Things” (”IoT”).

 


Fördelar

  • Utvidga ditt affärssystem för att bäst passa ditt företag.
  • Byt ut ”spaghetti”-integrationer mot enstaka och jämna strategier.
  • Skapa en stabil ”ram” av ”Internet of Things”.
  • Försäkrar dig om att dina integrationer är skyddade efter varje uppgradering.

 


 

Funktionalitet

Tjänster och komponenter

JSB tillhandahåller ett stort antal färdiga och underhållna tjänster för Jeeves affärssystem som stödjer flera olika typer av databasservrar (som t.ex. Microsoft SQL, MySQL och aSybase) och standardprotokoll som FTP och SFTP.

Enskilda integrationer

Genom att bygga enskilda integrationer med samma metod, som i sin tur använder välkända tekniker som t.ex. SOAP, JSON och REST, kan komplexitet undvikas vilket leder till enklare underhåll av enskilda integrationer.

För alla typer av utvecklare

JSB hjälper till att undvika problem som ett utvecklingsteam kan ställas inför; Webbutvecklare kan koncentrera sig på at data finn och inte var den kommer ifrån och affärssystemsutvecklare kan koncentrera sig på att hämta korrekt data och göra den tillgänglig utan att fundera kring hur den skall presenteras. JSB förmedlar data genom på ett strukturerat sätt där det är enkelt att separera olika lager i utvecklingsprocessen.

REST

JSB har också en REST tjänst som du kan använda för att hämta XML- och JSON meddelanden från HTTP samt möjligheten att använda denna data genom att t.ex. spara ned det till fil. Möjligheterna är oändliga. Du kan t.ex. hämta information om spårnings-IDn från UPS eller Schenker och sen skapa SMS notifieringar till dina kunder.

Xpath

Xpath pluginet gör det möjligt att tolka XML-filer och sedan föra in i ditt Jeeves affärssystem.

FTP/sFTP

FTP/sFTP gör det möjligt för dig att ladda upp och ned dokument till  en filserver.

Lucene

Med Lucene pluginet kan du lätt skapa ett sökindex och söka fram önskad information med fritext och verksamhetsbreda kriterier. Sökindexet kan sedan användas i Jeeves klienten vilket resulterar i viktade resultat

Mail

Med SMTP pluginet kan du skapa webbtjänster som skickar data via mejl. Du kan t.ex. skapa automatiska mejlutskick i slutet på varje arbetsdag med lagervärdet eller andra rapporter till din lagerchef.

Anpassad loggning

Du kan själv välja vilken sorts data och vilka sorters transaktioner som du vill att JSB ska spara och vid vilka tillfällen. Sparad information kan lätt tas fram av utvecklare när dom behöver utföra felsökningar på felaktiga integrationer.

Dokumentation

JSB hjälper dig att skapa dokumentation för varje webbtjänst direkt i verktyget. Trots att JSBs strategier mot integrationer är konsekventa och korrekta är det alltid bäst att dokumentera hur, när och varför applikationer kommunicerar med varandra.

CRON schemaläggning

Du kan schemalägga att köra specifika uppgifter vid bestämda tidpunkter, datum och med utsatta mellanrum som på så sätt automatiserar dina processer i att hämta data från de olika systemen som du har integrerat ditt Jeeves affärssystem med.

Rollbaserade integrationer

JSB kan skapa rollbaserade integrationer mot integrerade tredjepartssystem åt dina användare baserat på deras användarstatus i Jeeves affärssystem. Systemet kan t.ex. skicka notifieringar till en säljrepresentant inom ditt företag när en kund har lagt en offertförfrågan på en eCommerce portal. Den kan även automatiskt fylla i tillgänglig data i nya tillverkningsorder.