Informationsutbytet i orderflödet mellan de integrerade företagen är helt automatiserat, vilket gäller för fakturaflöden, kundorderflöden och beställningar till eget lager. Om något förändras angående en order, som t.ex. vilken den säljande enheten ska vara, pris eller kvantitet, kommer Jeeves ICT automatiskt att uppdatera orden till den levererande enheten. Det är också möjligt för den levererande enheten att göra ändringar som påverkar den säljande enheten. Jeeves ICT skapar en öppenhet mellan de olika enheterna och gör det möjligt för användarna att se saldon hos både alla levererande och säljande enheter.

Jeeves ICT riktar sig till företag som har en komplex struktur eller enheter spridda över stora geografiska områden. Systemet är ett bra verktyg för företag med en eller flera distributionscentrum, fabriker, eller avlägsna säljkontor.

Jeeves ICT kan koordinera de logistiska aktiviteterna som finns i de flesta organisationer, som t.ex. orderdetaljer, ekonomiska transaktioner och generella lagerflöden. Applikationen återbetalar sig snabbt och enkelt genom minskade lagerkostnader, dramatiskt förkortade ledtider och förbättrad kundservice. Företag som väljer ICT kan också räkna med ytterligare besparingar när den administrativa bördan som förknippas med flera säljkanaler minskar.

 


 

Fördelar

  • Minskade lagerkostnader.
  • Förkortade ledtider.
  • Förbättrad kundservice och möjlighet att utlova mer exakta leveransdatum.
  • Datasäkerheten säkerställs för enskilda enheter trots att det finns flera säljande och levererande enheter.
  • Spåra och mät det ekonomiska resultatet av olika nivåer av utbud och efterfrågan mellan olika enheter.
  • Se alltid ett korrekt aktuellt lagersaldo oberoende av var ni befinner er.
  • Den stora administrativa arbetsbördan som förknippas med att ha flera säljkanaler minskar.

 


 

Funktionalitet

Logistiknätverk

Jeeves ICT gör det möjligt för komplexa företagsnätverk att fungera som en enad leverantör för kunden. Det finns ingen gräns för hur många säljande och levererande enheter nätverket kan bestå av. Systemet gör det också möjligt för en enhet att fungera som både säljande och levererande enhet på en och samma gång.

Lagertransparens

Den säljande enheten kan se lagersaldon hos alla levererande enheter vilket ger dem möjlighet att utlova mer exakta leveransdatum.

Ordertransparens

Jeeves ICT ger dina anställda och dina kunder en realtidsinblick av status på deras order genom hela värdekedjan inklusive pris, antal och leveransdatum.

Autogenererade ordrar

När en kundorder registreras hos den säljande enheten skapas automatiskt en köporder i deras system och en kundorder i den säljande enhetens system. Ordern registreras bara en gång, på ett ställe, vilket minskar risken för fel.

Automatiska inleveranser

Ledtiderna förkortas dramatiskt eftersom inleveranser registreras hos den säljande enheten när man på den levererande enheten börjar plocka ihop en order.

Automatiska leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor genereras automatiskt i den säljande enhetens system vilket minskar den administrativa arbetsbördan ytterligare.

Central och regelbaserad datahantering

Artiklar, leverantörs-och kundinformation kan hanteras centralt och enkelt föras över till andra enheter. Jeeves ICT kan även konfigureras med regler som bara tillåter att ändringar kan bara göras till en order när den har en viss status eller av en viss person. Detta säkerställer kvaliteten på din data och minskar den mängd information man behöver hantera.

Flexibel prishantering

Jeeves ICT kalkylerar orderpriser baserat på den levererande affärsenhetens prislista. Jeeves ICT förser även användarna med flexibla kartläggningsverktyg som hjälper företag att bättre kontrollera sina marginaler. Priserna kan kalkyleras genom att ange en procentuell ökning från försäljningspriset, nettopriset, eller till och med den faktiska kostnaden.

Växelkurser för olika valutor

Jeeves ERP hjälper företag hantera flera olika valutor och växelkurser. Med Jeeves ICT kan du underhålla och hantera fasta och överenskomna växelkurser per valuta vid handel mellan olika affärsenheter.

Frihet i omfattning och komplexitet i uppsättningen av ICT

Jeeves ICT kan sättas upp för flera företag i samma databas eller flera företag i olika databaser och kan också integreras med ett annat affärssystem. Jeeves ICT:s upplägg gör att ni får stor frihet i hur ni väljer att implementera det i er verksamhet.

Loggning

Jeeves ICT loggar automatiskt ändringar till en order vare sig det handlar om prissättning, leveransdatum, antal eller orderstatus. Loggningen av ändringarna hjälper dina kundtjänstrepresentanter att lättare hantera kundfrågor angående status på deras order och kan snabbare hänvisa till order ändringsbegäranden.

Jeeves ICT

Öka synligheten för order och lagerpositioner i hela leverantörskedjan