Med Jeeves för Metallindustri hanterar ni dagens utmaningar och mycket mer. Distribution och handel kan ske i och genom multipla bolag och flera lagerställen. Lagret optimeras genom prognoser, servicegrad, täckdagar, kalendrar, plocktider och WMS.

Vertikalen är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy en lösning specifikt för ditt företag, som stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. 

HÄMTA DEN FULLSTÄNDIGA BRANSCHLÖSNINGSGUIDEN HÄR

Metallindustrin - En bransch i ett generationsskifte

Dagens förändrade köpmönster påverkar branschen i stor utsträckning. För att möta konkurrensen och hitta nya möjligheter behövs ett effektivt logistikflöde genom hela värdekedjan, en prognoshantering som kontinuerligt känner av marknadssvängningar, obegränsade möjligheter till differentierade priser, rabatter och dimensioner. Industrin har även problematik med flera enheter på samma artikel (kilo/meter/styck) både vid försäljning och lagerhållning.

För att kunden ska spara in flera moment i sin egen tillverkningsprocess behövs det i många fall erbjudas ett mervärde i form av vidareförädling i ett eller flera steg genom att ombesörja förarbetet. 

Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.

Section: Metall

Du kanske är intresserad av:

bufab-warehouse
Customer

Bufab

Bufab är ett grossistföretag som inte bara levererar u