Jeeves EDI riktar sig till företag som ofta utbyter information och dokument med sina kunder, partners och leverantörer.   Högeffektiv och pålitlig kommunikation genom hela distributionskedjan säkerställer att leveranser är korrekta, i tid och av högsta kvalitet.

Affärskommunikation sker tusentals gånger varje dag. Det sker i form av ordrar och fakturor, orderbekräftelser och verifikationer. Utan EDI måste alla parter ha många anställda för att kunna hantera dessa dyra, manuella, problemskapande kommunikationssätt. EDI minskar behovet av att föra in information flera gånger för att kunna hålla kontakten med alla parter aktiv och gör det möjligt för alla att snabbt agera på ny information.

 


 

Fördelar

  • Eliminera dyra, manuella kommunikationssätt som lätt orsakar fel.
  • Låt medlemmar av er distributionskedja agera snabbare på ny information.
  • Kommunicera med era kunder, leverantörer och partners på ett pålitligt och säkert sätt.

 


 

Funktionalitet

Stöd för alla meddelandetyper

Jeeves EDI innehåller ett flertal färdiga meddelandetyper och kan anpassas för att kunna hantera andra. Tack vare en sömlös integration med Jeeves ERP, tar Jeeves EDI bort behovet av manuell och dubbel dataregistrering och säkerställer att informationen förblir i säkert förvar.

Samarbete med Inobiz

Jeeves EDI baseras på teknologi från Inobiz. Inobiz är marknadsledande när det kommer till EDI och integration. Då lösningen är byggd på en stabil grund krävs det ingen eller minimal konsulthjälp för att implementera Jeeves EDI och/eller lägga till fler meddelandetyper.

EDI-server och Jeeves Message Broker

Jeeves bygger på en generell meddelandemotor, som också kan hantera andra meddelandetyper än EDI. Det gör att Jeeves EDI kan användas inom flera kärnsystemsfunktioner, som vid t.ex. anskaffning. 

Automatisk syntaxkonvertering                 

EDI-informationen översätts till poster i en tabell och är då tillgänglig för vidare bearbetning, vilket skapar ett effektivt sätt att hantera syntaxkonvertering.

Definierade kundpartnerprofiler för automatisering och kundanpassning

Definierade partnerprofiler gör det möjligt att uppnå hög automatiseringsgrad och personifiering. Varje partner och varje meddelande kan vara unikt olika meddelanden kan skickas beroende på vad det är som triggar att ett meddelande ska skickas.  

Larm via email

I Jeeves EDI finns fullt stöd för att skapa larmmeddelanden som skickas via email vid inkommande eller utgående meddelande. Larm kan också anpassas till unika affärsprocesser eller skapas för att identifiera meddelanden från viktiga kunder eller leverantörer.

Lagring och åtkomst av meddelanden

Originalmeddelanden lagras i systemet och kan tas fram och analyseras vid ett senare tillfälle. Möjligheten att spåra meddelanden gör det också lätt att kontrollera att regelverket satts upp korrekt.

Försystemen validerar

Jeeves EDI innehåller verktyg för säkerhet och verifiering som gör det möjligt att validera, jämföra och skapa information innan denna aktiveras i systemet.

Automatisering för att verifiera att meddelanden mottagits

Med automatiska meddelandekvitton, är det lätt att kontrollera vilka meddelanden som har utfärdats, vilket ökar säkerheten och skapar god kommunikation.

Jeeves EDI

Jeeves EDI ger automatiserad, personifierad och säker kommunikation