JDS (Jeeves Diagnostic Services) är en paketerad lösning* från Jeeves med syfte att minimera drift- och prestandaproblem. Med lösningen kan du arbeta mer proaktivt och få en bättre överblick över de återgärder som behöver göras för att förbättra användarupplevelsen i Jeeves ERP och kringliggande moduler.

 

Tjänst för överblick i realtid och möjlighet att se trender

Med Jeeves Diagnostic Services får du full spårbarhet av ändringar i Jeeves ERP. I det webbaserade gränssnittet kan du se realtids- och trenddata. Varningshanteraren övervakar och skickar ut varningar när något avviker från det normala.

Tjänsten gör det även enklare för dig som inte är insatt i en SQL-servermiljö.Du kan  dra slutsatser utifrån det du ser i JDS och på så sätt snabbt skapa ärenden till Jeeves support alternativt extern driftleverantör/konsult.

 

Vad kan du se i  Jeeves Diagnostic Services?

JDS är uppdelad i realtidsmonitorering och trenddata. Realtidsdatan visar status på miljön och servrarna just nu. Om prestandaproblem uppstår slipper du lägga tid på att samla in data utan kan kan direkt se via dashboarden i JDS var problemen uppstått. Du kan själv sätta de larm på de fuktioner du vill att JDS ska monitorera.

 

Jeeves Diagnostic Services baserar sig på 5 utgångspunkter

 • Applikationsdriven (informationssystem/ERP) övervakning
 • Möjliggöra proaktivitet så att ev. driftstörningar får så liten inverkan på verksamheten som möjligt
 • Synliggöra förändringar i Jeeves ERP
 • Effektiv korrigering av uppkomna fel genom automatisera felhantering
 • Följa felhanteringstrender så att beslut kan fattas avseende förändringar och utbildning
 • Möjliggöra spårbarhet genom att kunna följa vilka förändringar som har utförts i Jeeves

 

Hälsokontroll

Återkommande hälsokontroller utförs av konsult på JDS övervakade servrar för att få en djupare insikt i och analys av hur ert affärssystem och servrar mår.

 

Fördelar med JDS

 • Möjliggör proaktivitet (Larm till IT så fort ett problem uppstår)
 • Synliggör förändringar (Jämför dagens värden med gårdagens)
 • Automatiserar felhantering (Automatiska felärenden till support)
 • Följer trender, beslutstöd (JDS Insights, jämför data med andra Jeeveskunder)
 • ERP-driven övervakning (Övervakning baserad på Jeeves affärssystem)

 

* En paketerad lösning innehåller kompletterande tilläggsfunktioner till  Jeeves ERP. Dessa drivs och underhålls av Jeeves serviceorganisation och levereras under vårt standardavtal.