JDS (Jeeves Diagnostic Services) är en paketerad lösning* från Jeeves med syfte att minimera drift- och prestandaproblem. Med lösningen kan du arbeta mer proaktivt och få en bättre överblick över de åtgärder som behöver göras för att förbättra användarupplevelsen i Jeeves ERP och kringliggande moduler.

I denna lösning ingår en tjänst som övervakar och analyserar valda resurser med fokus på relevant information för drift av Jeeves ERP, exempelvis SQL- och applikations-server.

Med webbgränssnittet kan du följa resurserna i realtid och analysera trender för den insamlade informationen. Du kan lägga till och konfigurera resurser som ska övervakas och konfigurera larm. Exempel på larm kan vara om resursens minne, CPU är för hög osv.

Larmen hanteras av en tjänst som samlar in detaljer och skickar ut mejl med information om typ av larm, vilken resurs som berörs och förslag på åtgärder.

Tjänsten spårar också alla förändringar av Jeevesdatabasen, där information laddas upp till en server där du kan följa ändringar och jämföra data mellan datum.

En gång per månad utför vår tekniker en hälsokontroll och eventuella uppdateringar av JDS.

 

JDS består av:

 1. Datainsamling Installeras på server och hanterar datainsamling och larm lokalt
 2. Användargränssnitt Visualisera och analysera data, konfigurera resurser och larm
 3. Larm Tjänst som bevakar och skickar ut mejl med info och hjälp
 4. Databasändringar Spåra förändringar, hjälpmedel för att hitta felorsaker
 5. Hälsokontroll Teknikkonsult genomför hälsokontroll och eventuella uppdateringar av JDS

 


Fördelar

 • ERP- driven övervakning (Fokus på drift av Jeeves)
 • Möjliggör proaktivitet (Larm enligt uppsatta regler)
 • Automatiserar felhantering (Automatiska felärenden till support)
 • Synliggör förändringar (Jämför dagens värden med gårdagens)
 • Hälsokontroll utförd av Jeeves expert (Underhåll, rekommendationer, uppdateringar av JDS)
 • Följer trender, beslutstöd (JDS Insights, jämför data med andra Jeeveskunder)

 


Funktionalitet

Datainsamling

En tjänst per resurs som samlar in och lagrar data och larm.

Användargränssnitt

Ett webbgränssnitt för visualisering, analys och inställningar av resurser och larm.

Larmhanterare

Tjänst som monitorerar resurser och skickar mejl ifall det uppstår ett larm.
Exempel på larm kan vara att en tjänst slutar att svara, CPU nivån är hög eller att diskutrymmet är på väg att ta slut etc..

Spåra databasändringar

Förändringar av Jeevesdatabasen sparas dagligen till en server där du detaljerat kan se förändringar över tid. Exempelvis vem som förändrat en viss procedur eller senast uppdaterat en Jeeves-parameter.

Hälsokontroll

Varje månad genomför vår tekniker en hälsokontroll och fria uppdateringar av JDS.

* En paketerad lösning innehåller kompletterande funktioner till Jeeves ERP. Dessa drivs och underhålls av Jeeves serviceorganisation och levereras under vårt standardavtal.