Funktioner för flerbolag & koncerner

Med de robusta funktionerna för flerbolag och koncerner i Jeeves ERP kan du känna dig lugn när ni lägger till produktlinjer, företag, geografisk spridning och samarbetspartner i försörjningskedjan. Våra flerbolagsfunktioner spänner över hela systemet och går att utöka och anpassa efter de komplexa behoven hos just ditt företag.

Bilden visar en båt med containrar

Multi-company, multi-language, multi-currency

Jeeves ERP är skapat för företag som består av flera olika enheter eller företag som är spridda över stora geografiska områden och som hanterar flera olika valutor och bedriver verksamhet på många olika språk. 

Systemet kan också hantera kunder och leverantörer som består av flera enheter. Oberoende av hur komplex din affärsverksamhet är, kan Jeeves ERP lätt konfigureras för att kunna stötta den. Affärssystemets ekonomifunktioner visa balansräkningen för både enskilda företag och för en hel koncern. I systemet finns inbyggda verktyg för att kunna hantera olika valutor, växlingsscheman och växelkursförändringar. 

Jeeves ERP kommer också med lokaliseringar för mer än 20 länder, inklusive inbyggda processer som rättar sig efter lokala lagar och regler, samt andra lämpliga lokaliseringar som anpassade fakturanummer och internationell bankverifiering. Inter-Company Transactions och Master Data Management försäkrar att information som flyter från ett företag till ett annat är korrekt och överensstämmande. 

Med vår lösning för flerbolag och koncerner får du minskade lagerkostnader, dramatiskt förkortade ledtider och förbättrad kundservice.

Funktioner

  • Multi-company, multi-language, multi-currency
  • Intercompany transactions (transaktioner mellan affärsenheter)
  • Master Data Management (Central datahantering)
  • Dokumenthantering
  • Workflow Management (Arbetsflöden)
  • Security Manager (Säkerhetshantering)

Transaktioner mellan affärsenheter

Applikationen Jeeves Inter-Company Transaktions (ITC) gör det möjligt för företag med komplexa organisationsstrukturer med enheter spridda över stora geografiska områden att fungera som en enskild enhet i förhållande till sina kunder. Systemet är ett bra verktyg för företag med en eller flera distributionscentrum, tillverkningsenheter, eller avlägsna säljkontor. 

Eftersom att Jeeves ICT kan koordinera de logistiska aktiviteterna mellan många olika organisationer, som exempelvis orderdetaljer, ekonomiska transaktioner och generella lagerflöden återbetalar sig en investering i tjänsten garanterat med minskade lagerkostnader, dramatiskt förkortade ledtider och förbättrad kundservice.

Jeeves ICT skapar en öppenhet mellan de olika enheterna och gör det möjligt för medarbetarna att se saldon hos både alla levererande och säljande enheter samt de krav en säljande enhet ställer på dem. Informationsutbytet i orderflödet mellan de olika affärsenheterna är helt automatiserat, vilket gäller för fakturaflöden, kundorderflöden och beställningar till eget lager. Om något förändras i en order, som vilken den säljande enheten ska vara, pris eller kvantitet, kommer Jeeves ICT automatiskt att uppdatera orden för den levererande enheten. Det är också möjligt för den levererande enheten att göra ändringar som påverkar den säljande enheten

Bilden visar en hamn med massa containrar och fartyg

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.