Jeeves ERP:s applikationsområde för försäljning och kundtjänst är uppbyggt av mycket flexibla sälj- och orderfunktioner som kan hantera alla typer av tillverknings-, distributions- och/eller serviceverksamhet. Jeeves försäljningsverktyg kommer att hjälpa er att få mer kontroll och insyn i era säljprocesser och era inkomster. Systemet kan hantera produktionsmiljöer som baseras på allt från tillverkning-mot-lager, tillverkning-mot-order, distributionskanaler från direkt-från-lager till direkt-från-leverantör samt både små enskilda enheter och stora globala organisationer med enheter spridda över hela världen.

Jeeves ERP:s försäljning- och kundtjänstmoduler levereras med fördefinierade processer, roller, menyer och formulär som lätt kan anpassas efter er säljorganisation och säljprocess. Kunder kan lätt delas in i olika kategorier för redovisning, statistik, rabatthantering m.m. Ni kan också kategorisera era produkter precis som ni vill – lägga dem mot konton, dela in dem i klasser eller grupper på produkt- eller artikelnivå. På samma sätt finns det prissättnings- och andra klassifikationsmöjligheter tillgängliga för varje produkt och artikel, med alternativ för språk, enheter, betalningsvillkor, leveransvillkor, leveransmetoder, valutaklausuler m.m. När det är dags att sälja någonting, har ert säljteam tillgång till en realtidsbild av vad som finns tillgängligt att sälja och inte – inklusive produktvarianter och säsongsprodukter samt automatiserad prissättning baserade på överenskomna offerter, prislistorskatteberäkningar och rabatter.
 


 

Grundfunktionalitet

Availability-To-Promise

Företagets säljare och kundtjänstpersonal har total insyn i vilka produkter och artiklar som finns tillgängliga i hela er leveranskedja. De kan enkelt se saldo på flera olika lager och hos flera olika leverantörer. Jeeves ERP:s funktioner för att beräkna leveransdatum avväger brister, nödvändiga inköps- och tillverkningsordrar, planerade mottaganden och utskick samt artiklars leveranstider. Med Jeeves ERP kan ni känna er säkra på att när en order skapas så kommer kunderna att kunna lita på utlovat leveransdatum.

Estimator

Estimeringsverktyget i Jeeves ERP är en säljkonfigurator som låter er välja material och färdväg samt service- och underhållstjänster för antingen standardprodukter eller specialtillverkade beställningsvaror. Uppskattningen förser säljarna med en 360-graders överblick över verksamheten, inklusive vinst- och förlustkontroll, vilket hjälper dem att mer effektivt gå vidare till anbudsfasen.

Offerter

Hantera ett stort antal olika krav angående priser och rabatter, från stafflade priser till komplicerade rabattmatriser. När er kund att redo att köpa, kan sedan en offert omvandlas till en order. Ni kan också utforma och justera standardofferter i farten och även koppla dem till e-mailkontakter, listor eller kampanjer.

Reklamationer

Registrera och spåra kundreklamationer av t.ex. artiklar, ordrar och fakturor och redogöra för hur de ska hanteras och vilka åtgärder som ska vidtas. Ni kan sätta upp olika arbetsflöden för olika typer av reklamationer, specificera den information som behövs för planering och kontroll av hur aktiviteter ska rapporteras.

Företag och kontakter

Jeeves CRM gör det möjligt för er att spåra och hantera företags- och kontaktinformation. Systemet låter er enkelt urskilja potentiella kunder från befintliga och speditörer från varuleverantörer. Ni kan också hantera kundunika artikelnamn, enheter, betalningsvillkor, leveransvillkor och leveransmetoder samt även skriva ut externa dokument på kundens språk. Ett kontaktregister kan när som helst kopplas samman med en företagskund. Precis som i ett företagsregister kan kunder klassificeras baserat på vilka statusar och fält ni väljer och även enkelt kopplas samman med arbetsflöden på samma sätt som att t.ex. en knapp kan få systemet att skicka iväg ett e-mejl.

Hantering av försäljningsprocessen

Alla säljteam på alla företag har en unik säljprocess som baseras på beprövade säljmetoder. Med Jeeves CRM kan ni automatisera och spåra de kritiska punkterna i just er säljprocess, tidsstämpla statusändringar eller sätta upp automatiska arbetsflöden för t.ex. attestering av fakturor. Allt för att era försäljningsintäkter ska bli så förutsägbara som möjligt. Du kan enkelt hantera dina försäljningsorder med mobilappen för försäljningsorder.

Möjligheter

Ert företags säljteam kan enkelt koppla samman försäljningsmöjligheter med företag och kontakter för att hjälpa ledningen att få en bättre översikt av företagets försäljningspipeline. Möjligheter kan sammankopplas med marknadsföringsaktiviteter och kampanjer så att ni kan se hur effektiv en marknadsföringsinsats är. Via statusar och fält kan ni spåra nyckeltal för möjligheter, så som t.ex. vinst/förlust och orsakskoder. Ni kan också välja när säljprognosrapporter ska skapas baserat på informationen om era försäljningsmöjligheter i systemet.

Försäljningsrapportering

Jeeves CRM har stöd för ett obegränsat antal rapporteringsfunktioner, vilket gör det möjligt för er att övervaka de prestationsmått som är viktigast för ert företag. Prognoser tas fram för individuella säljare för att kunna jämföra prestation med uppsatta säljmål eller göras för företaget som helhet för att kunna förutsäga möjliga försäljningsintäkter och marginaler. I den funktionen som hjälper er att göra pipelineanalyser kan ni ta fram en grafisk översiktsbild över alla aktiva möjligheter och se summan av potentiella intäkter fördelat på försäljningsfas. I det område som hanterar framtida inkomster kan ni blicka framåt mot kommande år och planera intäkter baserade på företagets befintliga möjligheter, grupperade i antingen perioder eller kvartal. Jeeves CRM-modul kan också samarbeta med applikationen Jeeves Business Intelligence (BI) för att ge er ytterligare inblick i företagets försäljnings- och marknadsföringsprestationer.

Outlookintegration

Det finns i praktiken inte någon säljare som inte planerar sin dag med hjälp av en Outlook-kalender.  Oavsett om de är ute på fältet och besöker kunder, sitter och ringer telefonsamtal på telefonsamtal eller går på det ena mötet efter det andra så kan medlemmarna i ert företags säljteam lita på att de kan se alla sina CRM-aktiviteter, som t.ex. uppgifter om kunder, offerter, möjligheter och kontaktpersoner i Outlook.

Aktivitetsrapportering

Det finns många aktiviteter inom försäljnings- och marknadsföringsarbetet som är avgörande för att ni ska kunna säkerställa att ni kan uppfylla företagets intäktsmål. Exempel på sådana aktiviteter är utgående telemarketing och uppföljning av nykundsrekryteringar. Med hjälp av Jeeves CRM-modul kan ni spåra aktiviteter och även länka dem direkt till företag, kontakter eller möjligheter.

Nykundshantering

I systemet kan företagets marknadsföringsteam hantera nykundsrekryteringar genom att de behandlas som svar. Till hjälp finns då kontrollistor med standardsvar och länkar till aktiviteter. De kan också hantera dem som en typ av försäljningsmöjligheter. Statusar och fält som ni själva väljer ut kommer hjälpa er att få en bättre förståelse för företagets säljprocess, särskilt det som utgör toppen av er säljtratt, och även hjälpa er att utvärdera vilka erbjudanden och kampanjer som fungerar bäst.

Kampanjhantering

Jeeves CRM kommer med funktioner för kampanjhantering. Ni kan själva skapa distributionslistor för företag och kontakter baserade på vilka fält eller vilken information som helst. Dessa listor kan baseras på alltifrån koder för branschklassificering till de svar som givits vid en tidigare kampanj. Listor också kan enkelt kopieras för återanvändning och ändring eller t.o.m. byggas manuellt. När en distributionslista väl är byggd och företag och kontakter har kopplats till kampanjen så kan er marknadsföringspersonal skicka riktad information till dem via e-mejl. Listan över företag och kontakter innehåller alltid den senaste kontaktinformationen. Via Jeeves Dokumenthantering kan broschyrer och datablad bifogas i e-mejlet som bilagor. När kampanjinformationen skickats ut kan ni skapa aktiviteter för den säljare som är ansvarig för mottagaren för att kunna följa upp och se resultatet av kampanjen.

Konkurrensbevakning

Ni kan själva sätta upp och genomföra omvärldsanalyser i Jeeves CRM-modul med hjälp av fält och formulär som kan visa allt från en SWOT-analys och produktutbud till finansiella nyckeltal. Information angående vinst över eller nederlag mot en viss konkurrent kan, tillsammans med information om vilka nyckelfaktorer som ledde fram till en viss affärs utfall kopplas ihop i Jeeves CRM.

Nyckelkunddata och dokument

Jeeves CRM är fullt integrerat med alla andra applikationsområden i Jeeves ERP. Det innebär att ni enkelt kan skapa länkar till transaktioner såsom ordrar, fakturor eller öppna serviceåtaganden, vilket gör att alla anställda som har kontakt med era kunder har en aktuell bild av kunden vid varje beröringspunkt. Modulens djupa integration med Jeeves funktioner för dokumenthantering säkerställer att era säljare alltid har tillgång till den senaste produktinformationen, det nyaste marknadsföringsmaterialet och mallar för t.ex. säljbrev, kontrakt, avtal eller offerter.

 

Integrationer och tilläggslösningar

Jeeves ERP kan byggas ut med ett antal integrationer och kompletterande lösningar. En del av dem är konstruerade av Jeeves, andra är byggda i samarbete med ledande programvarutillverkare eller specialkonstruerade av våra produktexperter. I lösningarna används systemets öppna arkitektur och verktyg för att konstruera serviceåtgärder. Extra tilläggslösningar inkluderar: