Ytterligare ett bolag i Nyblomgruppen väljer Jeeves - Pellviks

Grossistföretaget Pellviks i Falköping har som det tredje företaget i Nyblomgruppen valt Jeeves som affärssystem. Behovet av en standardiserad lösning samt möjlighet till synergier inom Nyblomgruppen har lett fram till beslutet att välja Jeeves som nytt affärssystem.

Pellviks är ett grossistbolag, med fokus på emballage, städartiklar, kontorsmaterial samt skyddsprodukter, beläget i Falköping med stark lokal förankring och kunniga medarbetare som erbjuder hög kvalité och hög leveranssäkerhet.

För att kunna bibehålla kvalitet och leveranssäkerhet växte kraven kring utveckling av befintligt affärssystem. Man hade behov av ny funktionalitet och krav på en standardlösning som supporteras och utvecklas kontinuerligt. Detta samt att man ville dra nytta av de syneriger och samordningseffekter som det innebär att köra ett koncerngemensamt affärssystem, var anledningarna till att man valde att investera i affärssystemet Jeeves.

Med Jeeves ERP får Pellviks en standardiserad lösning som stöder deras processer inom försäljning, inköp, lager och ekonomi. I och med införandet av ett nytt affärssystem väljer man samtidigt att investera i en fullt integrerad e-handelslösning, och utökar på så sätt sina försäljningskanaler och service till befintliga och nya kunder.

Om Pellviks och NyblomgruppenPellviks startade 1943 och utvecklade snabbt en grossiströrelse inom well, industriemballage och torkpapper. Idag är Pellviks en grossiströrelse inom flera områden och ingår sedan 1998 i Nyblomgruppen. Affärsområdena idag är Industriemballage, Hygien & Torkpapper, Städartiklar, Servering & Catering, Butiksemballage, Kontorsmaterial samt Skyddsprodukter. Nyblomgruppen består av en stor grupp väletablerade familjeföretag. Gemensamt för alla är att de har en lång historia med starka företagskulturer. Gemensamt är också en stark lokal förankring och en personlig kontakt med kunderna är en grundläggande filosofi för bolaget. Läs mer på www.pellviks.se och www.nyblomgruppen.se