Vill ni implementera en mer effektiv ERP-lösning? Ta fram en vision.

När ni planerar implementeringen av er nya ERP-lösning bör ni fokusera på hur ni vill att organisationen ska fungera i framtiden – och inte bara på hur saker fungerar just nu.

Att skapa en vision för ERP-projektet är en av de främsta rekommendationerna från experterna på Forterros globala nätverk av ERP-företag. Och ändå är det ett av de vanligaste stegen som företagen hoppar över när de implementerar en ny ERP-lösning.

”Eftersom ERP-systemen är utformade och implementerade  för att användas i minst 10 år, bör alla ERP-strategier fokusera på företagets övergripande strategiska vision”, påpekar Håkan Magnusson, Sales Executive på Jeeves. ”Man måste se förbi nuet. Fundera istället på hur företaget kan se ut om tre till fem, eller till och med tio år in i framtiden.”

Scott Malia, COO för Forterro, säger att det är ett kritiskt steg för alla ERP-projekt att den högsta ledningen bidrar med insikter i företagets övergripande ledning. Om exempelvis fusioner och förvärv är en del av företagets långsiktiga strategi behövs det ett ERP-system som kan hantera den förväntade tillväxten och komplexiteten i att bedriva verksamheten på flera platser.

”Ansvaret för att tänka på framtiden vilar på ledningsteamet och ägarna”, tillägger Håkan Magnusson. ”Men ansvaret för att se till att den visionen är i linje med implementeringen av ERP-systemet vilar på dig.”

Våra experter rekommenderar också att man ställer sig frågan om hur företagets strategi kan påverkas av externa faktorer. Vilka utmaningar kan ni komma att ställas inför? Vilka aktuella branschtrender kan påverka er verksamhet? Vilka är era svaga områden?

Vanliga svaga områden

Några av de vanligaste svaga områdena som våra experter önskar att producerande företag tar tag i är:

  1. Problem att uppfylla leveransdatum
  2. Oordning på fabriksgolvet
  3. Problem med korrekt data
  4. Bristande integration mellan olika avdelningar

”Det är väldigt viktigt att man inte begränsar sig till de problem man haft för en vecka, en månad eller tre månader sedan”, säger Håkan Magnusson. ”Ett tillvägagångssätt kan vara att titta på hur företaget har utvecklats under de senaste två åren. Det perspektivet kan användas för att vinna insikter om hur supportprocesserna kan behöva se ut 3-5 år in i framtiden.”

”Berätta om era mål för de tilltänkta leverantörerna”, tillägger Benoit Wambergue, Product Manager för Sylob, ett ERP-företag baserat i Frankrike.

”Be ERP-leverantören om en demo som baseras på era aktuella processer och era mål”, säger Wambergue. ”Försäkra dig om att det som leverantören planerar inte bara utgår från ert sätt att bedriva verksamheten idag utan också från vad ni behöver. Om ni behöver mått för rapportering ska ni be leverantören att visa hur det skulle kunna se ut.”