Varför ERP-implementering kräver att gamla hundar lär sig att sitta

När du och ditt team utvärderar fördelarna med er kommande verksamhetsutveckling kommer ni sannolikt att se att det finns många goda skäl till att implementera ett nytt ERP-system. Den rätta lösningen kan tillhandahålla mer korrekta och punktliga data, förbättra koordinationen mellan olika avdelningar, öka effektiviteten rejält samt sänka kostnaderna.

Tyvärr är det många ERP-projekt som inte lever upp till de höga förväntningarna, enligt en rapport från 2017 från Panorama Consulting Solutions. Faktum är att 37 procent av de tillfrågade företagen uppgav att de fått 50 procent eller ännu färre av de förväntade fördelarna av ERP.

Ett av huvudskälen till att ERP-projekten inte alltid lever upp till förväntningarna är att en del företag inte är beredda att ge upp sina gamla välbekanta rutiner. Detta enligt ERP-experter från Forterro, en internationell koncern av företag som tillhandahåller programvara och tjänster inom ERP.

”När man byter ut ett föråldrat system är den största risken som jag ser det att kunderna kopierar och klistrar in ett befintligt system i det nya systemet”, säger Benoit Wambergue, Product Manager för Sylob i Frankrike.

”Det är ett fatalt misstag att inte förbättra processerna”, fortsätter Wambergue. ”När man ändrar ett företags ERP måste man samtidigt ifrågasätta företagets sätt att arbeta. Det här utgör en fantastisk möjlighet som många kunder tyvärr inte tillvaratar. De tittar inte på hur affärsmiljön har förändrats under årens lopp.”

Saker kommer att förändras

När man uppgraderar eller implementerar ett nytt ERP-system bör man automatiskt vara beredd på att saker kommer att förändras.

”ERP-implementeringar är komplexa och jag skulle ljuga om jag sa att det är lätt”, säger Wambergue. ”Det dyker alltid upp saker som måste förändras under projektets gång. I vissa fall måste man göra om processerna helt och hållet. Ditt team kanske måste utföra vissa uppgifter som de aldrig har gjort tidigare.”

”Att implementera förändringar är svårt för många företag eftersom det kräver av både cheferna och medarbetarna att de kliver ur sin bekvämlighetszon … och samtidigt är det en förutsättning för att lyckas”, säger Tove Brodin, en senior ERP-konsult för Jeeves Information Systems AB:

Ta hjälp av er leverantör

Under ett ERP-projekt bör leverantören vägleda ditt team genom hela processen att anta nya processer.

”En av våra största utmaningar är att få dem att tänka utanför sina ramar”, säger hon. ”Många företag arbetar fortfarande med gamla segmenterade rutiner som bygger på hur saker gjordes manuellt. Jag måste ofta utmana dem att ställa sig frågor som ”Varför gör vi på det här sättet?” Sedan frågar jag dem ”Vilket resultat vill ni uppnå?” Den här processen där de granskar sig själva kan hjälpa dem att förverkliga sin vision om hur de vill att företaget ska skötas i framtiden.”

”Företagen stöter också på problem när de missar att erbjuda grundlig utbildning till de medarbetare som ska använda systemet”, tillägger Brodin. ”I vissa fall när medarbetarna inte har fått någon ordentlig utbildning så återgår de till att arbeta utanför systemet – och använder kalkylark och gamla rapporter”, berättar hon.

För att säkerställa att ERP-projektet blir framgångsrikt är det av yttersta vikt att man accepterar den utmaning som det innebär att förändra och anpassa processerna. ”En del kunder är villiga att förändra sig medan andra verkligen behöver utmanas för att nå dit”, säger hon.