Vad innebär de nya reglerna för Intrastatredovisningen?

intrastatredovisning-eu

Intrastat är ett statistiksystem för internationell varuhandel mellan EUs medlemsländer. Systemet har varit i drift sedan 1993 och samlar in uppgifter om in- och utförsel av varor mellan medlemsländerna direkt mellan företag. Att rapportera Intrastatstatistik kanske inte hör till de roligaste uppgifterna man har på ett bolag och tidigare var det här en oftast manuell och tidskrävande uppgift som många skötte i Excel. Sen kom lösningar för att automatisera detta i affärssystemen och så även i Jeeves ERP. Numera går det snabbt och enkelt att att få ut sitt underlag genom en enkel körning i systemet. Vi har självklart säkerställt att det kommer fortsätta vara snabbt och enkelt även med de nya reglerna. 

Vad är nytt?

Det som är nytt och som nu ska rapporteras är ursprungsland, det vill säga det land där varan har producerats eller tillverkats. Om varan har tillverkats i två eller flera olika länder är ursprungslandet det land där varan genomgick sin senaste bearbetning. Man ska även rapportera partner-ID, det vill säga momsregistreringsnumret till köparen som har köpt dina varor. På EU-kommissionens webbplats kan man enkelt kontrollera köparens momsregistreringsnummer. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

Vem gäller detta för?

De nya reglerna gäller dig vars utförsel till andra EU-länder överstiger 4,5 miljoner kronor per år.

Hur hanterar du detta i Jeeves ERP?

Om du använder Jeeves ERP som ditt affärssystem så kan du vara lugn, vi har som sagt förberett för de nya förändringarna. Vi har utvecklat stöd för de nya kraven i Jeeves Version 6, Update 7 som blev tillgänglig den 25 oktober. Har du en äldre version finns möjligheten att patcha in den här funktionaliteten, kontaka din Jeeveskonsult för att planera in det arbetet.

Har du frågor eller är osäker på vem du ska kontakta hos oss kontakta vår support antingen via supportportalen eller via e-post support@jeeves.se

Om förändringarna i Intrastat

EU har beslutat att Intrastat behöver moderniseras och från och med 1 januari 2022 gäller därför nya regler, EU-förordningen EU 2019/2152.