Uppsatsen om gröna molntjänster tog Felicia och Oliver hela vägen till Jeeves stipendiet

Bilden visar Jeeves stipendiaterna Oliver och Felicia

Jeeves har sedan flera år ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och varje år delar vi ut Jeeves stipendiet för bästa kandidatuppsats som anses bidra med ny kunskap inom affärssystemområdet. I år säger vi grattis till Felicia Luthman och Oliver Fogelqvist som  vann med sin uppsats ”Gröna molntjänster – en kvalitativ studie om vilka hållbarhetsaspekter verksamheter kan kravställa mot molntjänstleverantörer”.

Grattis Felicia och Oliver, berätta – vad handlar er uppsats om? 

- Vår uppsats fokuserar på ekologiska hållbarhetsaspekter som kan kravställas av verksamheter mot molntjänstleverantörer. Vi undersöker vilka miljömässiga faktorer och kriterier som är relevanta vid val av molntjänstleverantörer och hur dessa kan påverka verksamheternas ekologiska hållbarhetsarbete. Vi skriver även om hur molntjänstleverantörer kan bidra till ekologisk hållbarhet genom miljövänliga alternativ och genom att vara mer transparenta kring sin miljöpåverkan, säger Felicia. 

- Syftet med uppsatsen är att öka medvetenheten om vikten av ekologisk hållbarhet inom molntjänstbranschen och att ge verksamheter vägledning i att göra hållbara val av molntjänster, fortsätter Oliver. 

Varför valde ni att skriva om just det ämnet? 

- Både jag och Felicia har ett stort intresse för hållbarhet och teknologi. Vi hade lyssnat på en podd som diskuterade hållbarhet inom molntjänstbranschen och det som diskuteras i podden var att molntjänst- och datacentersleverantörer har en enorm energianvändning. Det här leder till stora mängder koldioxidutsläpp och även en negativ påverkan på miljön. De pratade även om att molntjänst- och datacentersleverantörer bär på det stora ansvaret för att de ska bli ekologiskt hållbara och att konsumenter av tjänsterna inte kan ha en påverkan, förklarar Oliver. 

- I det resonemanget väcktes idén hos oss om att det vore intressant att undersöka på vilket sätt konsumenter kan påverka molntjänstleverantörer att bli ekologisk hållbara. Det fick oss att inse att det finns en betydande potential att påverka genom att kräva ekologiska hållbarhetsaspekter mot molntjänstleverantörer. Vi ville undersöka ämnet från ett kundperspektiv för att bidra med insikter och riktlinjer för verksamheter att göra medvetna och hållbara val när de väljer sina molntjänstleverantörer. Genom att forska inom detta område hoppas vi kunna öka medvetenheten om vikten av gröna molntjänster och främja en mer hållbar användning av teknologi, fortsätter Felicia. 

Vad kom ni fram till? 

- Vi kom fram till att det finns fem ekologiska hållbarhetsaspekter som verksamheter kan kravställa mot sina molntjänstleverantörer. De är miljöcertifiering, nyckeltal, förnybar energi, geografisk plats och energieffektiviserade strategier, säger Felicia. 

- Dessa fem hållbarhetsaspekter bidrar med kunskap kring molntjänsters negativa ekologiska utveckling och kan användas som ett verktyg vid kravställningen. Beroende på vilken strategi en verksamhet har kan aspekterna vara mer eller mindre värdefulla vid val av molntjänstleverantörer.  Då dessa ekologiska aspekter kan innebära ökade investeringskostnader, behöver verksamheterna ha ett strategibeslut på vad de ska prioritera, förklarar Oliver. 

Vad väntar härnäst, vad ska ni göra efter avslutad utbildning? 

- När vi har tagit examen så väntar först en efterlängtad sommar för att sedan söka spännande tjänster inom affärssystem- och verksamhetsutvecklingsområdet med start i höst, säger Felicia. 

- Jag ska direkt bemöta mina nya utmaningar nu under sommaren och därifrån se hur de blir vidare till hösten. Jag har en dröm att starta upp och driva en egen verksamhet vilket vi får hoppas på sker i framtiden, berättar Oliver. 

Avslutningsvis hur känns det att ha vunnit och få ett stipendium på 10 000 kr och vad ska ni använda pengarna till?

- Att bli tilldelad ett stipendium på 10 000 kronor är en otrolig ära och vi är otroligt stolta över det. Det är en bekräftelse på våra prestationer, engagemang och potential. Att ens insatser uppmärksammas och belönas på det här sättet ger en känsla av stolthet och uppmuntran att fortsätta utvecklas. Pengarna kommer att användas till att göra något roligt i sommar och njuta av att vi har tagit kandidatexamen, avslutar Felicia och Oliver.

Grattis till vinsten och hoppas ni får njuta av en härlig sommar!  

Bilden visar Anders Gidlund, Jeeves tillsammans med Oliver och Felicia

Oliver och Felicia tillsammans med Anders Gidlund hos Jeeves som delade ut priset