Tre heta frågor för partihandeln 2022

Jeeves ERP för Parti- och Agenturhandel

De senaste två åren har varit fyllda av förändring. Nu står vi inför ett nytt år – och nya utmaningar. Christian Schreil, Product Manager på Jeeves, lyfter fram tre frågor som är extra viktiga för partihandeln 2022.

1. Minska riskkänsligheten

Många partihandlare har tidigare haft en alltför stor riskexponering. Detta blev tydligt under pandemin. De partihandlare som satsat allt på en leverantör, och optimerat den relationen, fick problem när leveranserna inte längre fungerade. Att importera varor från samma marknad gör att riskkänsligheten blir hög. Samma gäller om du bara skeppar till en begränsad marknad. Hårda konjunktursvängningar ger starka avtryck när din affär ser ut på det sättet.

”Partihandlarna måste utveckla större nätverk. Då blir man mer rörlig när marknaden svänger oväntat, säger Christian Schreil.

Kraven ökar också från kunderna på lokal försörjning av produkter. Kunder kommer i allt högre utsträckning kräva att det finns flera alternativa leveranser, så att de inte riskerar att stå utan varor.

2. Var redo för personalisering

Det pågår en stor strukturförändring inom standardvaror där kunderna i allt högre utsträckning vill betala extra för flexibilitet. De vill att produkterna anpassas till deras specifika önskemål. Detta ställer ökade krav på detaljhandeln att kunna leverera personifierade varor, och i förlängningen måste även partihandeln kunna möta denna efterfrågan. Men hur ska detta fungera med de stora volymer och låga marginaler som gäller inom partihandeln?

För att klara kraven behöver partihandeln utveckla en större flexibilitet och skapa möjligheter till förädling och anpassning av produkter. Det kan handla om att erbjuda anpassningsmöjligheter av färg och form, eller annat som gör produkten mer relevant för köparen. ”Dessa typer av varor kanske inte står för den större volymen av försäljning, men det gör att partihandlare kommer närmare kunderna och kan lära sig mer om vad som kan påverka efterfrågan på längre sikt”, säger Christian Schreil.

Det pågår också ett skifte där produkter i allt större utsträckning säljs som tjänster. För partihandlare som levererar till industribolag kan det handla om abonnemang som säkrar kontinuerlig tillgång på komponenter till produktionen. Den nya affärsmodellen gör det möjligt att värdera partihandlares erbjudande på ett nytt sätt. Kunden betalar för säker tillgång på komponenter med hög kvalitet, och tillgång till kompletterande leveranser när efterfrågan svänger.

3. Axla miljöansvaret

Partihandeln har stor miljöpåverkan och få företag har gjort några betydande satsningar för att motverka detta. Det är dags att detta förändras. De som inte kliver fram och jobbar mot klimatmålen riskerar att förlora kunder. Kraven ökar på miljöredovisning när såväl företagskunder som slutkonsumenter vill veta vilket klimatavtryck deras inköp gör. För att fortsätta vara en attraktiv partner behöver partihandeln hänga med i denna utveckling och kunna redovisa sitt klimatavtryck. Dessutom blir miljöarbetet en allt viktigare fråga på arbetsmarknaden och för att kunna attrahera kompetens. ”Nästa generation är kompromisslösa. De vill jobba för företag som gör något bra för världen. Vi har bara en planet och vi behöver alla göra vårt yttersta för att främja en hållbar framtid”, säger Christian Schreil.

För att möta de utmaningar som vi står inför 2022 bör partihandeln minska sin riskexponering, göra sig redo för personaliserade produkter och arbeta aktivt med klimatfrågan. ”Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen. Trots vår lilla storlek lyckas vi göra saker som får stor effekt för världen. Jag tycker det säger en del om vår potential – och det innebär också ett ansvar att göra bättre för oss själva och kommande generationer”, avslutar Christian Schreil.

Christian Schreil, Product Manager på Jeeves

Christian Schreil