Träffa Jeeves på Logistik och Affärssystem i Värnamo

Den 20:e mars är det dags för Logistik och Affärssystem på Gummifabriken i Värnamo. Jeeves är på plats och deltar i en paneldebatt om Industri 4.0 klockan 8:45. 13:15 och 15.15 har ni även chans att lyssna på vår produktchef Christian Schreil som håller ett föredrag om hållbar innovation:

Hållbar innovation

I världen pågår en omfattande transformation som drivs av olika genombrott inom forskning, utveckling av teknik och nya sätt ta produkter och tjänster till marknaden. Dessa förändringar ger andra möjligheter att skapa nya värden och resultat för företag, men resulterar också i nya behov för hur affärssystem ska kunna stödja verksamheter nu och framåt. I denna presentation pratar vi om innovation genom historien, vilka förutsättningar och resultat dessa transformativa skiften har bidragit till, samt hur innovation för framtiden förankras mot företagens och kundernas behov för att skapa hållbara resultat.

Varmt välkomna att lyssna på Christian eller besöka vår monter där flera Jeevesare är på plats!

Mer om eventet här