Svenska Jeeveskunden Icomera erövrar världen med wifi-lösningar för tåg

”Vi växer med 70 procent per år, och affärssystemet måste hänga med”Göteborgsbaserade Icomera är ytterligare ett av de fantastiska svenska kunskapsföretag som – fortfarande under radarn för de flesta – nu erövrar världen. Företaget utvecklar och marknadsför tjänster och lösningar för att vi som passagerare på tåg ska ha tillgång till stabil och kraftfull wifi men också för att möta järnvägsföretagens egna behov av trådlösa system för löpande kontroll av band annat säkerhet och tekniskt underhåll. 

Andreas Moberg, CFO:”Det finns uppenbarligen ett stort behov där ute. Under de senaste åren har vi växt med ca 70 procent per år, och en allt större del går på export. Vi har hittills etablerat egna bolag i Storbritannien och USA och säljer tills vidare via partners i ytterligare ett antal länder.”

Verksamhetskritiska systemUnder 2013 och 2014 har Icomera nyanställt ett 70-tal personer för att klara tillströmningen av nya kunder. Samtidigt har man investerat i ett affärssystem som relativt enkelt kan skalas upp i takt med att verksamheten växer och utvecklas. Andreas Moberg säger:”Systemen är verksamhetskritiska för våra kunder, därför lägger vi stor vikt vid stabilitet och tillförlitlighet. Det affärssystem vi har valt är helt standardiserat, leverantören har bistått med goda råd och delat med sig av sina erfarenheter från andra verksamheter. Så vi bygger i realiteten på ett slags best practice. Vi lade redan från början stor vikt vid internationaliseringen, att systemet enkelt ska kunna anpassas till skiftande lokala förutsättningar. Leverantören, Jeeves, har dessutom ett internationellt nätverk av konsulter som vid behov kan hjälpa till lokalt. Själva har vi etablerat samma interna processer i alla de länder där vi är verksamma och det bidrar också till att vi kan fortsätta växa på ett kontrollerat sätt.”

För att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen inom tele- och datakommunikation har Icomera ett nära samarbete med ledande telekomföretag i respektive land. Andreas Moberg understryker också att tekniken och marknaden fortsätter att utvecklas i snabb takt, samtidigt som den egna verksamheten fortsätter att växa:”Människor kommer att åka allt mer tåg, inte minst för att vi ska klara klimatmålen. De förväntar sig allt högre tillgänglighet och möjligheter att kommunicera effektivt, var de än befinner sig och vi är världsledande inom vårt område. Allt talar egentligen för fortsatt snabb tillväxt, så det gäller att affärssystemet hänger med.”

Läs mer om Icomera här