Stora volymer, små marginaler och snabb omsättning i livsmedelsbraschen

forterro arrow

Många funktioner i ett affärssystem är universella, men det är stor skillnad mellan tillverkning och distribution. I vissa branscher ställer dessutom lagen – eller kunderna – speciella krav. Inom livsmedel och livsmedelsbranschen är till exempel spårbarhet A och O, men batch- och lot-hanteringen kan vara mer eller mindre optimal för hanteringen genom alla led. 

Olika system har olika möjligheter att kombineras med andra mer eller mindre datoriserade lösningar, interna eller externa. En livsmedelsgrossist har relativt lite personal som ska hantera stora volymer och snabb omsättning. Marginalerna är små och kräver smidiga och effektiva flöden. Vilket i sin tur förutsätter en långt driven integration.

Global integration

Ett konkret exempel på detta är den snabbväxande köttimportören Norvida, där 18 personer omsätter omkring 700 miljoner kronor. Men livsmedelsbranschen är speciell på flera sätt, och begreppet integration har även en global dimension. I Sverige hanteras varornas artikelnummer och streckkoder inom den globala GS1-standarden och det lokala Validoo-systemet. Men idag bedriver i många fall även de lite mindre kunderna internationell verksamhet där kraven på rapportering sker genom integrationer till fler lokala Validoo- system. Genom integration till 1WS – One Word Sync – kan vi idag hantera all produktspecifik data i hela världen med endast en integration.

Andra aspekter som kräver total följsamhet är noggrann dokumentation av allt som rör den specifika produkten, och stöd för registrering av QA-inspektion.

Nytänkare och snabbväxare

Utöver dessa legala och andra baskrav möter branschens nytänkare mer speciella utmaningar. Ett exempel är Kung Markatta som under många år har erbjudit ekologiska och Fair Trade-märkta produkter där nu intresset och kraven från konsumenterna gjort att försäljningen har tagit fart på allvar. Tack vare en tidig satsning på ett flexibelt system hänger dessa rutiner med. 

Ett annat exempel är Picadeli vars salladsbufféer i matvarubutikerna under de senaste åren har haft en närmast explosionsartad försäljningsutveckling. En för Sverige helt ny affärsidé, vars informationsflöden ändå är intimt sammankopplade med livsmedelsbranschens strömlinjeformade rutiner.

Det är bara några exempel på hur nytänkande och snabb expansion kan förverkligas med flexibla och skalbara ERP-system.