Schalins ringar väljer Jeeves ERP

”Låt det finaste mellan dig och din partner ringas in av det bästa Sverige har att erbjuda.”

Detta är den devis som Schalins ringar arbetar efter då de hantverksmässigt bearbetar ädla metaller till vackra smycken.

Schalins Ringar är ett svenskt, framgångsrikt företag inom smyckesindustrin. De levererar sina produkter i flera olika utförande avseende metaller och ädelstenar. Kunderna har stora möjlighet att påverka design och utförande.

Schalins ställer mycket höga krav på innehåll och kvalitet för deras produkter, vilka tillverkas direkt från grunden. I kombination med hög leveransprecision gentemot återförsäljare är det något som lett till goda resultat.Idag väljer mer än 70% av alla par som förlovar sig eller gifter sig i Sverige designade ringar från Schalins.Framgången i Norden har gett ringar på vattnet och intresset för produkterna ökar på den internationella marknaden.

Johan Redhe Vd på Schalins, berättar om sin syn på verksamheten: ”När våra skickliga hantverkare graverar in namn och datum på ringarna då känner vi oss verkligen delaktiga, vilket ger oss en extra motivation att leva upp till kundernas höga förväntningar på kvalitet och utförande”.

Att växa hållbart ställer krav på att resten av verksamheten utvecklas i samma takt, liksom affärssystemet. Därför har Schalins nu valt att växla upp från Garp till Jeeves ERP.

”Det är en förmån för oss att kunna följa våra kunders utveckling över lång tid” Berättar Jeeves VD, Christina Skogster Stange. ”När Garp känns för litet, finns stora möjligheter att uppgradera till Jeeves ERP. Vi är mycket stolta över att Schalins Ringar tagit beslutet att fortsätta med oss som leverantör.”  

Affärssystemslösningen som skall levereras är Jeeves ERP Version 5, ett komplett system med produktkonfigurator, E-handel och fakturaskanning.

Läs mer om Schalins här