Så uppgraderar du ditt Jeeves ERP till version 6

Det är många av våra kunder som vill uppgradera sina affärssystem. De sitter idag på en äldre version och har kommit fram till att ”nu är det faktiskt dags”.  I samband med en uppgradering är det oftast en mångd frågor som uppstår. När kan vi starta ett projekt? Vilka resurser behövs? Hur ser ett uppgraderingsprojekt ut? Här förklarar vi hur projektet kan se ut när du uppgraderar ditt Jeeves ERP till version 6.

Vi kategoriserar våra projekt utifrån storlek: större och mindre projekt. Både omfattningen och längden av projektet baseras utifrån kundens verksamhet, uppsättning och vilken version man har idag.

Så här kan ett uppgraderingsprojekt se ut uppdelat i tre olika faser:

Fas 1: Tidsestimat & prisindikation

Det första som sker efter att kunden har skickat in en förfrågan om att få uppgradera är att Jeeves ger en första indikation på omfattningen av projektet. Kunden mottar denna offert och beslutar om man ska gå vidare eller inte baserat på den information som hittills har tagits fram.  

Fas 2: Förberedelse

Offerten har godkänts av kunden och med den som utgångspunkt går vi in i förberedelsefasen. Där startar vi med en utredning och tar fram en teknisk analys som baseras på kundens nuvarande servermiljö och hur den nya servermiljön ska se ut, samt en objektanalys för att se över anpassningar i kundens miljö som sökvägar, anpassad standard kod, integrationer osv. Kunden ser även till att beställa en ny servermiljö, om så behövs, inför nästa fas. Fasen avslutas med att kunden godkänner analysen som också innehåller hur genomförandet ska gå till i form av innehåll och omfattning.  

Fas 3: Genomförande

När kunden har godkänt analysen så går man in i den sista fasen av projektet, nämligen själva genomförandet av uppgraderingen.

Acceptanstester

Vi startar med att genomföra en testuppgradering i kundens nya servermiljö utifrån den analys som tagits fram i fas 2, Jeeves testar funktioner och standardflödena innan man lämnar över för acceptanstest & verifiering, vilket betyder att kunden testar sina egna processer som täcker det dagliga arbetet och ser till att allt fungerar i praktiken.

Eftersom acceptanstesterna är en sån stor del av själva genomförandet erbjuder vi tillgång till vår kundportal och workshops som stöd för större projekt och för samtliga projekt tillhandahåller vi testprotokoll som ett ramverk där man utifrån standardflödena kan dokumentera sina egna processer och säkerhetsställa att dessa har testats genom signering, vilket blir ett kvitto på att man godkänt funktionaliteten i den nya versionen.

Driftsättning

När projektet lider mot sitt slut tar man beslut om att godkänna lösningen, godkännandet är baserat på acceptanstesterna och de signerade testprotokollen. Vid det här tillfället presenterar Jeeves även den driftsättningsplan som även ska godkännas och sedan är vi redo inför den skarpa uppgraderingen till Jeeves ERP version 6. Jeeves supporterar sedan inom resterande del av projektet och oftast så är projektet klart och stängs innan nästkommande månadsslut och den totala längden på ett uppgraderingsprojekt brukar vanligtvis ta ca 2-3 månader i kalendertid.

Så kan alltså en uppgradering till Jeeves ERP version 6 se ut. Det som kan skilja projekten åt är som vi tidigare nämnt omfattningen. För större projekt så samlar vi ihop en styrgrupp där rapportering under projektets gång sker via fysiska möten och vid mindre projekt sker avstämning via telefon eller e-mail mellan projektledarna.

Känner du dig redo att ta ett första samtal kring att uppgradera ditt Jeeves ERP till version 6? Tveka inte att höra av dig i sådana fall.

Läs även vår andra artikel: 

6 anledningar varför du ska använda Jeeves ERP version 6.