Lyko ett företag i ständig tillväxt - vad är hemligheten?

Lyko lager

Hemligheten bakom en lyckad e-handel är ett konstant förändrings- och förbättringsarbete som aldrig tar slut. Att våga testa nya saker, hela tiden optimera processer och flöden och att få hela verksamheten med sig på resan. Det menar Peter Gunnarsson, CTO på Lyko. Vi har fått en inspirerande pratstund med en av nyckelpersonerna bakom mycket av Lykos framgång på senare tid.  

Lykos historia går långt tillbaka i tiden och började redan 1945 när Frans Lyko emigrerade till Sverige efter att ha tillbringat sex år i koncentrationsläger, han överlevde sannolikt tack vare att han var utbildad frisör. Väl i Sverige öppnade han en herrfrisering i Vansbro och sedan dess har sonen Stefan och hans barn engagerat sig i företaget och bidragit till dess expansion. 2003 startade man sin första e-handel.

Lyko idag och resan framåt

Idag är Lyko ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, men familjen Lyko kontrollerar fortfarande majoriteten. Företaget har fortsatt kvar sitt huvudlager i Vansbro och man kombinerar fysiska butiker med e-handel. 2020 hade e-handeln 79 miljoner besökare och man hanterade 3,1 miljoner ordrar. Lyko är en stor arbetsgivare på orten och man skapar många arbetstillfällen framför allt för ungdomar som får en fot in på arbetsmarknaden och ett tillfälle att växa.

Peter Gunnarsson har varit med på Lykos resa i sex år ungefär och han har i allra högsta grad varit delaktig i den kraftiga tillväxt som bolaget har haft senaste åren där man har investerat mycket pengar i att bland annat helautomatisera lagret och med att bygga upp den interna IT organisationen.

Bilden visar Lykos lager i Vansbro

- Det är oerhört stimulerande att få vara med på den här resan som Lyko gör. Att ha fått vara med och bygga upp företaget från en lite mindre omsättning till där vi är idag, och i att fortsätta sikta framåt. Vi har genomfört väldigt stora projekt varav ett när vi byggde vårt helautomatiserade lager som är en av Sveriges modernaste logistiklösningar i sitt slag. Jag har fått förmånen att bygga upp organisationen kring IT och därigenom även driva mycket av affärsutvecklingen inom bolaget, berättar Peter. 

Stor IT kompetens in-house

Just IT är något som Lyko är duktiga på, de har stor kompetens in-house och gör mycket själva. De har medvetet valt att ha flera olika affärskritiska system som tillsammans bildar en optimerad helhet.

- Det finns inget självändamål i sig att ha många affärskritiska system utan man måste göra en kartläggning och ta fram en systemkarta, i den är det viktigt att titta på vilket system som gör mest nytta för just den här processen. Det är lite 2000-tal att tro att ett system ska kunna utföra alla processer bäst. Då är det bättre att plocka russinen ur kakan om man har möjlighet till det menar Peter. En annan anledning är att man får en högre redundans, att ett system kan ligga nere eller uppdateras utan att det ger ett totalt stillestånd.

Jeeves ERP är en av kuggarna i detta stora maskineri och en av fördelarna som Peter ser med Jeeves affärssystem är att det är flexibelt och att Lyko kan göra många förändringar själva. Tack vare att de har gedigen kompetens in-house och en tydlig roadmap kan de göra mycket med hjälp av Jeeves standardprocedurer vilket innebär att Lyko kan vara mer snabbfotade internt.

Helautomatiserad e-handel

Lykos e-handelslogistik är helautomatiserad sedan februari 2020 när den imponerande nya lagerlokalen på 13 000 kvadrat blev helt klar. Tidigare var plockning av produkter en manuell process då medarbetarna åkte runt på lagret och plockade varor men numera är det 300 robototar som åker runt och plockar produkterna. De hanterar i dagsläget 40 000 ordrar per dag i det nya ”goods-to-person” flödet. Produkterna levereras sedan till personal som packar och gör det sista. Från order till dess att paketet är klart tar det 20 minuter men det här är något som Lyko konstant jobbar på att förbättra. Tack vare att de har så många transaktioner per dag blir det än viktigare att försöka kapa sekunder i varje steg, som i slutändan blir minuter och timmar och som i allra högsta grad bidrar till lönsamheten menar Peter.

Utmaningar längst vägen

Men vägen till automatisering har inte varit spikrak och det har uppstått problem på vägen som det gör i alla stora projekt. En lärdom som Peter tar med sig är att de måste själva vara med och kontrollera att arbetet framskrider enligt plan och kontinuerligt följa upp. Ur ett systemperspektiv behöver man följa upp och säkerställa att motparten har kommit så långt de säger och testa, testa, testa. Man ska även vara medveten om att även om man har bra tidplan och ett kompetent team så tar det tid.

Lyko hade även en utmaning med att hålla igång den dagliga verksamheten som vanligt fast de hade ett pågående byggprojekt precis bredvid e-handeln. Det här ställde krav på de anställda som Peter menar är fantastiska på så många sätt, de är så vana med att det hela tiden sker förändringar inom bolaget och är positiva till förändring. Att få med sig personalen när man ska göra stora förändringar är avgörande.

Vad krävs för att lyckas?

Peter ser flera orsaker till att det går så bra som det gör för Lyko. En anledning är att det finns en samsyn internt, allt ifrån högsta ledningen ned till de anställda, kring vart man är på väg och vilka projekt som ska prioriteras.

- Men även att vi har en förståelse för varandra över avdelningsgränserna. Inköp förstår logistik och IT förstår alla processer för IT och inköp samt kundservice och vi har alla samma mål som vi jobbar mot. Det gör att vi kan avlasta varandra, berättar Peter.

Vilka är de vanliga misstagen?

För att lyckas inom e-handel så gäller det enligt Peter att inte tänka för traditionellt, många utgår från den fysiska butiken och så skapar de en e-handel som ett komplement och tänker att försäljningen kommer komma av sig självt. Och att man är klar så fort e-handeln är etablerad. Men i dagens digitala värld är det ingen försäljning som kommer av sig självt och inte heller något som är statiskt och klart. Det förändras ständigt.  

Det är ett konstant förändringsarbete att optimera sin hemsida, sina kanalval och att hela tiden försöka nå kunderna där de är. Det kommer komma nya sätt att ta betalt och nya sätt att marknadsföra sig på hela tiden. Det är viktigt att driva trafik och få in kunderna i e-handeln och väl där få dem att konvertera menar Peter. Helst ska de hitta dit utan att de lägger speciellt mycket pengar på att få dem dit, och då gäller det att bygga sitt varumärke och få fler lojala kunder. Det här är något som Lyko har jobbat mycket med. 

- Det är viktigt att ha ett growth mindset och tänka att man inte får vara nöjd eller klar utan jobba med kontinueliga anpassningar utifrån var man befinner sig. Och där handlar det mycket om att ta ett steg i taget, att förflytta sig från där man befinner sig just nu. Det kan vara en ny logistiklösning eller en ny inköpsprocess. Man får ge sig in på den plattformen eller nivån och så ligga där tills man klarar av att ta nästa steg, säger Peter.

Men det beror även på vad det är du säljer, om det är en dagligvara eller en sällanköpsvara.  

- Lyko har oerhört låg returgrad om man jämför med andra e-handlare då väldigt få bemödar sig att returnera en schampoflaska. Säljer du kläder så är returgraden kanske 50 procent så då gäller det att ha bra processer i samband med returer och även vara medveten om vilka kostnader man har i samband med detta. Du får lägga ett pussel och sakta men säkert få koll på alla de olika delarna. Och vara inställd på att du aldrig är klar utan kontinuerligt utmana dig själv, avslutar Peter Gunnarsson.

Tusen tack Peter för pratstunden och alla goda råd och insikter!

- Det är viktigt att ha ett growth mindset och tänka att man inte får vara nöjd eller klar utan jobba med kontinueliga anpassningar utifrån var man befinner sig. Och där handlar det mycket om att ta ett steg i taget, att förflytta sig från där man befinner sig just nu. Det kan vara en ny logistiklösning eller en ny inköpsprocess. Man får ge sig in på den plattformen eller nivån och så ligga där tills man klarar av att ta nästa steg. 

Peter Gunnarsson
Bilden visar Peter Gunnarsson hos Lyko