Så gjorde Norvida bra kött till en framgångssaga

Från visionär entreprenör till 750 miljoner kronor på 25 årNorvida startades för 25 år sedan av entreprenören John Wallmark. Med hjälp av sina kontakter runt om i världen byggde John, steg för steg, upp en framgångsrik verksamhet med försäljning till både detaljhandel och grossist. Nötkött från Sydamerika, lammkött från Nya Zeeland, nöt, gris och kalv från Europa och kyckling från Thailand.

Höga krav på leverantörenEn viktig del av framgången är att företaget Norvida i Stockholm, konsekvent har ställt höga krav på både leverantörerna och sig själva när det gäller såväl kvalitet som andra hälso- och hållbarhetsfrågor.

Idag omsätter företaget, med fyra nyckelpersoner som aktiva delägare, ca 750 miljoner kronor per år. Christer Andersson, CFO, är en av dem:”För att hantera den häftiga tillväxten investerade bolaget 1996 i ett riktigt affärssystem. Ett standardsystem som vi sedan har utvecklat med ett stort antal nya funktioner tillsammans med leverantören, Jeeves. Flera av dessa funktioner har sedan permanentats som standardmoduler, och används även av andra företag inom detaljhandeln.”

Ett enda knapptryckEtt av de utvecklingsprojekt som Norvida just nu driver tillsammans med Jeeves är en modul för att enkelt kunna skicka produktinformation direkt från affärssystemet till en global datapool.

Livsmedelsbranschen kringgärdas idag av omfattande krav på standardiserad deklaration av näringsinnehåll, ursprung, miljöaspekter med mera. För att underlätta hanteringen har GS1 byggt en standard som alla ska följa.

Denna data skickas sedan till kunderna, kontrollerad och presenterad på ett enhetligt och överskådligt sätt. Christer Andersson igen: ”Vi jobbar mot en lösning där grunddata för alla artiklar och länder läggs in och lagras på ett enda ställe i Jeeves och att vi sedan skall kunna förmedla all information som krävs med ett enda knapptryck, en one world synch som våra internationella kolleger säger. Vi räknar med att gå i mål under våren 2015, och det här kommer att bespara oss en hel del arbete i den löpande verksamheten.”