OrganoClick väljer Jeeves ERP

OrganoClick’s verksamhet som startade 2006 bygger på en forskningsinnovation som möjliggör användning av miljövänliga kemiska lösningar för att ge nya egenskaper till material som trä, pappersmassa och textil. Denna process kan ersätta de miljöfarliga ämnen vi idag använder för att impregnera trä, kläder och papper för att göra dem vattentåliga och flamskyddade.

OrganoClick har sitt huvudkontor, utvecklingsavdelning och produktion i Täby tillsammans med dotterbolaget OrganoWood AB. Företagets ökade försäljning och expansion innebar att behovet kontinuerligt växt hos OrganoClick att bättre kunna styra och kontrollera sin affärsprocesser. 

OrganoClick sökte ett funktionellt affärssystem med stöd för samtliga verksamhetsprocesser, ett affärssystem att växa i och med. Implementationen av Jeeves ERP hos OrganoClick omfattar stöd för produktion, logistik och handel, projekthantering samt ekonomiprocesser.

Implementation och uppsättning av Jeeves affärssystem för OrganoClick hanteras av Aktiebolaget Systemstöds.

Läs mer om OrganoClick här