Om det är dags att byta ut QlikView, varför skall jag välja Qlik Sense?

Business Intelligence med BI-experten Jonas Grundström

Utvecklingen inom Business Intelligence (BI) går fort. Mer data ska analyseras, nya system erbjuder ny funktionalitet och användare ställer högre krav att på önskat sätt få tillgång till den data man anser sig behöva för att fatta bra beslut. Om man som företag inte underhåller sin BI-plattform ökar risken för missnöje bland användarna, därmed också risken att BI-plattformen används i mindre utsträckning, som i sin tur leder till att data kan missas och uteslutas vid beslutsfattande.

För att reda ut hur våra kunder som idag sitter med QlikView skall resonera, tog vi ett snack med Jonas Grundström, BI-expert hos Climber med lång erfarenhet av Qlik. Om det är dags att byta ut QlikView, varför skall man välja Qlik Sense?

Återanvänd dina datamodeller från QlikView

QlikView och Qlik Sense är byggda på exakt samma motor och bakomliggande grundstruktur. Det innebär en oerhörd fördel av att kunna återanvända mycket av den investering man gjort i datamodellen, om man så vill. Men, med det sagt är det också viktigt att tänka på att ny funktionalitet kan ändra arbetssätt.

- Qlik Sense gör att det är värt att ibland lyfta sina applikationer, ”Sensifiera” dem så att säga. Med det menar jag att exempelvis bryta upp applikationer till flera och göra dem mer luftiga och användarvänliga, förtydligar Jonas.

Vad skiljer Qlik Sense från andra BI-verktyg?

- Det krävs egentligen mer plats än ett kort svar i en intervju för att besvara den frågan. Men skulle jag försöka sammanfatta det med några punkter, så skulle jag ändå börja med den associativa motorn som är grunden till Qlik. ”The power of Green, White and Grey” som Qlik brukar prata om. Möjligheten att inte bara analysera det som valts och visas i grönt och det som är relaterat till valet och visas i vitt, utan också det som INTE är kopplat till valet som visas i grått. Detta ger en möjlighet att få insikter om din data som andra verktyg inte kan erbjuda, fortsätter Jonas.

Utöver det har Qlik en robust struktur som ger en enkelhet att sätta upp, administrera och rättighetsstyra, vilket verkligen inte skall underskattas när man gör sin TCO-beräkning (Total Cost of Ownership, red.anm). Qlik brukar ibland initialt ses som dyrt utifrån ett licenskostnadsperspektiv. Men när man inkluderar allt från färre underliggande system och kompetenser som krävs internt för att administreratill svårlästa molnprissättningar hos konkurrenter och betydligt kortare implementationsprojekt för Qlik, så har det visat sig att Qlik faktiskt har lägre TCO än sina konkurrenter.

Det är viktigt att jämföra äpplen med äpplen när man jämför kostnader mellan system. Och kanske ännu viktigare, inte bara se kostnaderna, utan också räkna på värdet av investeringen att ta bättre beslut, på all den data man kan göra tillgänglig.

Läs mer om Jeeves BI Powered by Qlik Sense Läs mer om Climber