Nu ska 1500 företag rapportera betalningstider till Bolagsverket

Bilden visar en kvinna som jobbar vid en laptop

I början av 2022 klubbades en ny lag igenom som reglerar betalningstider mellan stora och små företag. "Målet för vår näringspolitik är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa fler jobb med bra villkor i fler och växande företag. Korta betalningstider är en viktig förutsättning för att nå detta mål", skrev näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) i ett pressmeddelande när det begav sig.

Råda bot på obalansen i betalningarna

Tanken bakom kravet är att det ska råda bot på den obalans som ofta finns mellan stora och små företag när det gäller betalningar och som ibland leder till likviditetsproblem för småföretagen. Den första rapporteringsperioden började gälla med start 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023 och nu är det dags för de 1 500 svenska företagen att rapportera för första gången. De har tre månader på sig att rapportera och deadline för rapporteringen är 30 september.

Uppgifterna blir offentliga hos Bolagsverket

Det som ska rapporteras är betalningstider för tjänster och varor som köpts från andra företag med mindre än 250 anställda. Det vill säga den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som betalas efter avtalad betalningstid. Alla uppgifter som rapporteras in blir offentliga och publiceras på Bolagsverket. 

Med rätt systemstöd och effektiva processer kommer inte det här bli några problem för de allra flesta, och det kommer stärka småföretagarna att kunna konkurrera på mer lika villkor.

Hur gör du detta i Jeeves ERP?

Om du använder Jeeves ERP så vet du att informationen om betalningstider redan finns i systemet. Problemet som vi och våra kunder insåg när det nya lagkravet kom var att det saknades ett effektivt sätt att sammanställa informationen. Men inte längre, nu har vi byggt och paketerat en app som löser detta på ett enkelt och smidigt sätt. Den nya hjälten heter Jeeves Betalningstider.

Skapa rapporten med ett enkelt knapptryck

Jeeves Betalningstider hjälper dig analysera betalningsinformationen och generera rapporten som ska in till Bolagsverket. Du kan skapa en rapport per företag och rapporteringsperiod. Till grund för rapporteringen ligger en fil från Bolagsverket som innehåller alla organisationer med 249 eller färre anställda. Via ett enkelt knapptryck importerar du filen från Bolagsverket, generera en lista över betalda leverantörer under perioden och skapa den slutgiltiga rapporten.

Vi har redan fått feedback från flera lättade kunder som tack vare appen snabbt och enkelt kunde leva upp till lagkravet och rapportera in rätt uppgifter till Bolagsverket.

Vill du också komma i gång med Jeeves Betalningstider? Kontakta oss så berättar vi mer!