Med personalisering kan svensk tillverkning överleva

Abas Roadshow 2024

Konkurrensen är stenhård för svensk tillverkning. Många satsar därför på personalisering; smarta och kundunika koncept för att stå sig mot massproduktionen från lågkostnadsländer.

– Personalisering är en av trenderna i samhället, och företagen måste kunna uppfylla kundernas önskemål att vara unika, konstaterar Asko Antila, Preales på Jeeves med expertis inom bland annat projektorienterad tillverkning.

Unikt koncept inte längre tillräckligt

Men unika koncept räcker inte längre för att överleva som företag i Sverige och resten av Europa. Nu måste företagen automatisera tillverkningen – och släppa in kunden.

– Genom automatiseringar börjar vi få ned både kostnader och ledtid på det kundunika. Vi måste i större utsträckning låta kunden vara med i processen: att få vara med vid utformningen av den unika produkten, tjänsten och eller servicen och på så vis skapa ett starkare engagemang, förklarar Asko Antila.

Är företaget stelbent väljer kunderna bort det som leverantör.

– Kunden är beredd att betala mer någon annanstans för att få det som är anpassat för just dem. Det innovationsprisade Garantell är ett bra exempel på det.

Läs om Garantells framgångsresa här 

Sömlös köpupplevelse

Ett annat kundkrav som blir allt viktigare är en sömlös köpupplevelse. Det kräver att hela kedjan är integrerad, från hemsida till tillverkning och leverans.

Idag gör kunder mycket research på egen hand innan de kontaktar en försäljare. Vid köp av personaliserade produkter vill kunden kunna prova sig fram, testa olika alternativ i design eller innehåll och få information om vad det skulle kosta. Och i de fall kunden kontaktar företaget för att få mer stöd ska säljaren direkt kunna aktivera det som kunden har gjort och ta det vidare.

– Bilindustrin har kunnat erbjuda detta under en tid, alla valen görs via sajten, och kunden vill kunna visa bilen för sina kompisar och fråga: Ska jag ha en blå eller grön bil? säger Asko Antila.

Denna trend sprider sig nu till allt fler branscher – vilket ställer krav på företagets processer och system.

– Även inom företagen behöver personalen stöd från smarta, anpassningsbara systemlösningar för att fatta rätt beslut. Vi behöver även automatisera fler delar, självklart med bibehållen kvalitet och effektivitet, säger Asko Antila.

Läs mer: Rapport | Valet av erp avgörande för en framgångsrik digitalisering