“Made in Kinna not in Kina” - Kasthall väljer Jeeves ERP

Sedan 1889 har företaget Kasthall omvandlat golv till äkta design. Med det finaste naturmaterialet på marknaden levererar man mattor till bostäder, hotell, kontor och det svenska slottet. Hög expertis inom hantverket gör att produkterna är uppskattade och är välkända på många olika marknader. För att öka i effektivitet och få det stöd som behövs för företags framtida utveckling togs nyligen beslutet att byta till Affärssystemet Jeeves. ”Med Jeeves kommer vi minimera risken för fel, minska dubbelarbete och få betydligt mindre manuellt arbete.” berättar Bengt Sjöstedt, Supply Chain Manager på Kasthall.

Värderar hög yrkeskompetens

Kasthall startade produktionen i Kinna 1889, där de planerar att stanna. Företaget lever efter uttrycket ”Made in Kinna not in Kina”. För att kunna leverera ett premiummärke är det nästan ett måste att kunna styra produktionen i nära samverkan med produktutveckling, där det finns hög yrkeskompetens. ”Med produktionen i Kinna säkerställer vi våra kunders krav på form, kvalitet, hållbarhet, miljö och ger bättre leveranstider” berättar Bengt.

För att nå sina kunder skeppar Kasthall sina produkter till kunder över hela världen. Utöver det har företaget butiker i Kinna och i Stockholm och showroom i Italien och USA. Något som kräver sitt affärssystem.

Fel system gav manuellt arbete

Att företaget började utreda ett nytt ERP-system berodde på olika faktorer. Dels passade inte systemet företagets storlek eller processer då endast en begränsad del av det tidigare systemet användes, dels började det bli utdaterat. Användarna arbetade mycket i Excel och använde mycket printade papper. De höga kraven på flexibel orderhantering stöddes inte heller av systemet. Under upphandlingen av nytt affärssystem fastnade Kasthall för Jeeves. ”Det är ett lagom stort system för oss och har stöd för kundunik tillverkning, något som är mycket viktigt för oss i premiumkategorin” Kasthall har ingen lagerhållning utan skräddarsyr varje beställning utifrån kundens behov, som alltid sätts främst. ”Här får vi stöd av Jeeves produktkonfigurator, som är mycket viktigt för oss. Därför lägger vi mycket tid på den installationen för att få kontroll i alla steg ifrån beställning och produktion.” avslutar Bengt.